ДАГОНИС

Търговско наименование ДАГОНИС
Тип фунгицид
Активни вещества Дифеноконазол 50 г/л
Флуксапироксад 75 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДАГОНИС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка
3 дни
Домати Кафяви петна 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка
3 дни
Краставици Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Краставици Аскохитоза 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Пипер Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка
3 дни
Пипер Кафяви петна 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка
3 дни
Патладжан Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка
3 дни
Патладжан Кафяви петна 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка
3 дни
Пъпеш Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Пъпеш Аскохитоза 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Тиква Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Диня Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Диня Аскохитоза 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Зеле Пръстеновидни петна 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 41-49 (начало на формиране на главите; двата най-млади листа не са разтворени – типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат – зеле)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Зеле Черни петна 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 41-49 (начало на формиране на главите; двата най-млади листа не са разтворени – типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат – зеле)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Карфиол Пръстеновидни петна 100 мл/дка

Внася се при главите на карфиола започват формиране; ширина на нарастващият връх >1 см 3 – достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Карфиол Черни петна 100 мл/дка

Внася се при главите на карфиола започват формиране; ширина на нарастващият връх >1 см 3 – достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Броколи Пръстеновидни петна 100 мл/дка

Внася се при ширина на нарастващият връх >1 см 3 – достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Броколи Черни петна 100 мл/дка

Внася се при ширина на нарастващият връх >1 см 3 – достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Брюкселско зеле Пръстеновидни петна 100 мл/дка

Внася се в начало на развитие на страничните пъпки – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Брюкселско зеле Черни петна 100 мл/дка

Внася се в начало на развитие на страничните пъпки – зелетата под последната зелка затворени.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Репичка Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист – край на нарастването на корена: достигната типичната форма и размер).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
7 дни
Маруля Склеротийно увяхване 120 - 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
14 дни
Грах Аскохитоза 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15- 89 (пет листа (с прилистниците се разтварят) или се развиват 5 мустачета – пълна зрялост: всички шушулки са сухи и кафяви. Семената са сухи и твърди (пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
7 дни
Грах Ръжда 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15- 89 (пет листа (с прилистниците се разтварят) или се развиват 5 мустачета – пълна зрялост: всички шушулки са сухи и кафяви. Семената са сухи и твърди (пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
7 дни
Грах Склеротиния 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15- 89 (пет листа (с прилистниците се разтварят) или се развиват 5 мустачета – пълна зрялост: всички шушулки са сухи и кафяви. Семената са сухи и твърди (пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
7 дни
Копър Склеротийно увяхване 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 41-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
7 дни
Ягода Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 60-89 (първи отворени цветове (първичен или А – цвят) – втора реколта: повечето плодове са оцветени)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Вода л/дка мин/макс- 20-200 л/дка
1 дни
Тиквичка Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Тиквичка Аскохитоза 60 мл/дка

Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка
3 дни
Целина Склеротийно увяхване 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 41-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка
7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.