Копър (Anethum graveolens)

Регистрирани препарати за растителна защита при Копър

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Многогодишни житни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернария
Септориоза
Сиво гниене
Склеротийно увяхване
Склеротиния
Стемфилиум
Церкоспороза
Регистрации срещу неприятели
Бяла зелева пеперуда
Дървеници
Зелева муха
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Майски бръмбар
Молци
Морковена муха
Нощенки
Оранжерийна белокрилка
Стоножки
Телени червеи
Трипси