Копър (Anethum graveolens)

регистрирани препарати за растителна защита при Копър

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК

регистрации срещу неприятели

Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА

регистрации срещу болести