Копър (Anethum graveolens)

регистрирани препарати за растителна защита при Копър

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
многогодишни житни плевели
регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Колорадски бръмбар
Листни въшки
молци
нощенки
Оранжерийна белокрилка
трипси