Репичка (Raphanus sativus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Репичка

Регистрации срещу плевели
Житни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Алтернариоза
Антракноза
Бактериоза
Брашнеста мана
Мана
Почвени патогени
Церкоспороза
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелева муха
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Молци
Морковена муха
Нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подземни нощенки
Телени червеи
Трипси