Репичка (Raphanus sativus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Репичка

Регистрации срещу плевели
Житни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелева муха
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Молци
Морковена муха
Нематоди
Нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подземни нощенки
Почвени неприятели
Телени червеи
Трипси