Репичка (Raphanus sativus)

регистрирани препарати за растителна защита при Репичка

регистрации срещу плевели
регистрации срещу болести
Алтернариоза
Антракноза
бактериоза
Брашнеста мана
Мана
Церкоспороза
регистрации срещу неприятели
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Малка полска нощенка
молци
Морковена муха
нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
трипси