Репичка (Raphanus sativus)

регистрирани препарати за растителна защита при Репичка

регистрации срещу плевели
Житни плевели
регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелева муха
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Малка полска нощенка
молци
Морковена муха
нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
телени червеи
трипси