ЛЕБРОН 0,5 Г

Търговско наименование ЛЕБРОН 0,5 Г
Тип инсектицид
Активни вещества Тефлутрин 5 г/кг
Производител АДАМА
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛЕБРОН 0,5 Г за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Домати Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Домати Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Домати Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Тютюн Нощенки 1.2 - 1.5 кг/дка

Внася се при разсаждане (ВВСН 12)
Брой мин/макс приложения – 1

Тютюн Телени червеи 1.2 - 1.5 кг/дка

Внася се при разсаждане (ВВСН 12)
Брой мин/макс приложения – 1

Слънчоглед Зелева муха 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Слънчоглед Нощенки 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Слънчоглед Телени червеи 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Патладжан Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Патладжан Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Патладжан Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Патладжан Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Пъпеш Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Пъпеш Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Пъпеш Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Пъпеш Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Диня Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Диня Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Диня Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Диня Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Галообразуващ зелев хоботник 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Галообразуващ зелев хоботник 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Броколи Галообразуващ зелев хоботник 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Броколи Зелева муха 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Броколи Майски бръмбар 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Броколи Нощенки 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Броколи Стоножки 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Броколи Телени червеи 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Брюкселско зеле Галообразуващ зелев хоботник 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Брюкселско зеле Зелева муха 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Брюкселско зеле Майски бръмбар 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Брюкселско зеле Нощенки 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Брюкселско зеле Стоножки 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Брюкселско зеле Телени червеи 1 - 1.5 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Царевица Западен коренов царевичен червей 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Царевица Зелева муха 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Царевица Нощенки 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Царевица Стоножки 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Царевица Телени червеи 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Сорго Западен коренов царевичен червей 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Сорго Зелева муха 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Сорго Нощенки 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Сорго Стоножки 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Сорго Телени червеи 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Репичка Зелева муха 1 - 1.5 кг/дка

Внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Маруля Галообразуващ зелев хоботник 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Маруля Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Маруля Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Маруля Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Маруля Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Грах Галообразуващ зелев хоботник 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Грах Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Грах Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Грах Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Грах Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Захарно цвекло Западна цвеклова бълха 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при сеитба
Брой мин/макс приложения – 1

Захарно цвекло Малко цвеклово бръмбарче 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при сеитба
Брой мин/макс приложения – 1

Захарно цвекло Стоножки 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при сеитба
Брой мин/макс приложения – 1

Захарно цвекло Телени червеи 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при сеитба
Брой мин/макс приложения – 1

Памук Нощенки 1 - 1.5 кг/дка

внася се при сеитба
Брой мин/макс приложения – 1

Памук Телени червеи 1 - 1.5 кг/дка

внася се при сеитба
Брой мин/макс приложения – 1

Соя Зелева муха 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Соя Нощенки 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Соя Телени червеи 1.2 - 1.5 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Галообразуващ зелев хоботник 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при засяване
Брой мин/макс приложения – 1

Копър Зелева муха 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Копър Майски бръмбар 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Копър Морковена муха 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Копър Нощенки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Копър Стоножки 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

Копър Телени червеи 1.5 - 2 кг/дка

внася се при разсаждане
Брой мин/макс приложения – 1

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.