ЛАМДЕКС ЕКСТРА

Търговско наименование ЛАМДЕКС ЕКСТРА
Тип инсектицид
Активни вещества Ламбда - цихалотрин 25 г/кг
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛАМДЕКС ЕКСТРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
40 - 120 г/дка

Ливади-пасища, райграс, фуражна царевица, фуражно цвекло:

Листни въшки – (сем. Aphididae), Детелинов хоботник – (Apion apricans), Детелинов зърнояд – (Bruchidius varius) - 42 - 120 г/дка

Нощенки – (сем. Noctuidae) - 40-50 г/дка

Крантини:
Ливади и пасища - 20 дни
Райграс - 30 дни
Фуражна царевица при доза 30 г/дка - 7 дни
фуражно цвекло - 15 дни
 

Пшеница Листни въшки 30 г/дка 28 дни
Пшеница Нощенки 56 - 80 г/дка 28 дни
Ечемик Листни въшки 30 г/дка 28 дни
Ечемик Нощенки 56 - 80 г/дка 28 дни
Ръж Листни въшки 42 - 80 г/дка 30 дни
Ръж Обикновена житна пиявица 42 - 80 г/дка 30 дни
Ръж Нощенки 56 - 80 г/дка 30 дни
Ръж Трипси 56 - 80 г/дка 30 дни
Овес Листни въшки 42 - 80 г/дка 40 дни
Овес Обикновена житна пиявица 42 - 80 г/дка 40 дни
Овес Нощенки 56 - 80 г/дка 40 дни
Овес Трипси 56 - 80 г/дка 40 дни
Рапица Бели пеперуди 30 г/дка 28 дни
Рапица Листни въшки 30 г/дка 28 дни
Рапица Рапична листна оса 30 г/дка 28 дни
Рапица Галици 58 - 120 г/дка 30 дни
Рапица Дървеници 58 - 120 г/дка 30 дни
Рапица Мухи 42 - 80 г/дка 30 дни
Рапица Рапичен цветояд 42 - 80 г/дка 30 дни
Рапица Рапична стъблена бълха 42 - 80 г/дка 30 дни
Рапица Нощенки 40 - 50 г/дка 30 дни
Лоза Гроздови молци 100 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
21 дни
Лоза Зелева дървеница 100 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
21 дни
Лоза Лозова листозавивачка 100 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
21 дни
Лоза Лозова цикада 60 - 100 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
21 дни
Лоза Петнистокрила дрозофила 60 - 100 г/дка

Минимална употреба

21 дни
Картофи Листни въшки 28 - 60 г/дка 15 дни
Картофи Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 15 дни
Картофи Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 15 дни
Картофи Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 15 дни
Картофи Молци 42 - 80 г/дка 15 дни
Картофи Трипси 42 - 80 г/дка 15 дни
Картофи Дървеници 56 - 100 г/дка 15 дни
Картофи Нощенки 40 - 50 г/дка 15 дни
Домати Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Домати Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Домати Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Домати Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Домати Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Домати Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Домати Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Тютюн Листни въшки 28 - 60 г/дка 60 дни
Тютюн Нощенки 40 - 50 г/дка 60 дни
Тютюн Трипси 42 - 80 г/дка 60 дни
Тютюн Тютюнева бълха 42 - 80 г/дка 60 дни
Лук Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Лук Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Лук Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Лук Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Лук Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Лук Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Лук Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Лук Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Круша Кръгломиниращ молец 60 - 100 г/дка 7 дни
Круша Източен плодов червей 60 - 100 г/дка 7 дни
Круша Ябълков плодов червей 60 - 100 г/дка 7 дни
Круша Листогризещи гъсеници 80 - 100 г/дка 7 дни
Круша Листоминиращи молци 80 - 100 г/дка 7 дни
Круша Обикновена крушова листна бълха 80 - 100 г/дка

Слещу Първо поколение – зимуващи възрастни

7 дни
Круша Обикновена крушова листна бълха 100 - 140 г/дка

Второ поколение, обикновено през месец май

7 дни
Круша Петнистокрила дрозофила 80 - 100 г/дка

Минимална употреба

При първо поколение петнистокрила дрозофила.

7 дни
Круша Петнистокрила дрозофила 100 - 140 г/дка

Минимална употреба

При второ поколение петнистокрила дрозофила.

7 дни
Ябълка Кръгломиниращ молец 60 - 100 г/дка 7 дни
Ябълка Източен плодов червей 60 - 100 г/дка 7 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 60 - 100 г/дка 7 дни
Ябълка Листогризещи гъсеници 80 - 100 г/дка 7 дни
Ябълка Листоминиращи молци 80 - 100 г/дка 7 дни
Ябълка Обикновена крушова листна бълха 80 - 100 г/дка

Слещу Първо поколение – зимуващи възрастни

7 дни
Ябълка Обикновена крушова листна бълха 100 - 140 г/дка

Второ поколение, обикновено през месец май

7 дни
Ябълка Петнистокрила дрозофила 80 - 100 г/дка

Минимална употреба

При първо поколение петнистокрила дрозофила.

7 дни
Ябълка Петнистокрила дрозофила 100 - 140 г/дка

Минимална употреба

При второ поколение петнистокрила дрозофила.

7 дни
Краставици Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Краставици Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Краставици Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Краставици Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Краставици Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Краставици Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Краставици Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Портокал Листни въшки 120 г/дка

Внася се при поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 7-14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
7 дни
Портокал Зелева дървеница 60 - 160 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
7 дни
Портокал Петнистокрила дрозофила 60 - 160 г/дка

Минимална употреба

7 дни
Грейпфрут Листни въшки 120 г/дка

Внася се при поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 7-14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка 
7 дни
Грейпфрут Зелева дървеница 60 - 160 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
7 дни
Лимон Листни въшки 120 г/дка

Внася се при поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 7-14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
7 дни
Лимон Зелева дървеница 60 - 160 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
7 дни
Лимон Петнистокрила дрозофила 60 - 160 г/дка

Минимална употреба

7 дни
Мандарина Листни въшки 120 г/дка

Внася се при поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 7-14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка 
7 дни
Мандарина Зелева дървеница 60 - 160 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка
7 дни
Мандарина Петнистокрила дрозофила 60 - 160 г/дка

Минимална употреба

7 дни
Слънчоглед Листни въшки 42 - 80 г/дка 70 дни
Слънчоглед Галици 58 - 120 г/дка 70 дни
Слънчоглед Дървеници 58 - 120 г/дка 70 дни
Слънчоглед Мухи 42 - 80 г/дка 70 дни
Слънчоглед Рапичен цветояд 42 - 80 г/дка 70 дни
Слънчоглед Рапична стъблена бълха 42 - 80 г/дка 70 дни
Слънчоглед Нощенки 40 - 50 г/дка 70 дни
Пипер Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Пипер Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Пипер Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Пипер Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Пипер Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Пипер Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Пипер Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Пипер Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Патладжан Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Патладжан Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Патладжан Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Патладжан Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Патладжан Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Патладжан Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Патладжан Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Пъпеш Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Пъпеш Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Пъпеш Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Пъпеш Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Пъпеш Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Пъпеш Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Пъпеш Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Пъпеш Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Диня Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Диня Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Диня Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Диня Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Диня Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Диня Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Диня Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Диня Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Праскова Листни въшки 40 - 60 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Праскова Плодови мухи 60 - 100 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Праскова Източен плодов червей 100 - 120 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Праскова Прасковен клонков молец 100 - 120 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Праскова Щитоносни въшки 100 - 160 г/дка

Лятно третиране на ларви

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка 
7 дни
Праскова Трипси 60 - 70 г/дка

При поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Праскова Петнистокрила дрозофила 60 - 100 г/дка

Минимална употреба

7 дни
Зеле Листни въшки 28 - 60 г/дка 7 дни
Зеле Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 7 дни
Зеле Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 7 дни
Зеле Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 7 дни
Зеле Молци 42 - 80 г/дка 7 дни
Зеле Трипси 42 - 80 г/дка 7 дни
Зеле Дървеници 56 - 100 г/дка 7 дни
Зеле Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Карфиол Листни въшки 28 - 60 г/дка 7 дни
Карфиол Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 7 дни
Карфиол Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 7 дни
Карфиол Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 7 дни
Карфиол Молци 42 - 80 г/дка 7 дни
Карфиол Трипси 42 - 80 г/дка 7 дни
Карфиол Дървеници 56 - 100 г/дка 7 дни
Карфиол Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Броколи Листни въшки 28 - 60 г/дка 7 дни
Броколи Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 7 дни
Броколи Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 7 дни
Броколи Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 7 дни
Броколи Молци 42 - 80 г/дка 7 дни
Броколи Трипси 42 - 80 г/дка 7 дни
Броколи Дървеници 56 - 100 г/дка 7 дни
Броколи Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Брюкселско зеле Листни въшки 28 - 60 г/дка 7 дни
Брюкселско зеле Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 7 дни
Брюкселско зеле Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 7 дни
Брюкселско зеле Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 7 дни
Брюкселско зеле Молци 42 - 80 г/дка 7 дни
Брюкселско зеле Трипси 42 - 80 г/дка 7 дни
Брюкселско зеле Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Царевица Листни въшки 42 - 80 г/дка 7 дни
Царевица Сив царевичен хоботник 30 г/дка 7 дни
Царевица Западен коренов царевичен червей 56 - 100 г/дка 7 дни
Царевица Молци 56 - 100 г/дка 7 дни
Царевица Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Царевица Обикновена житна пиявица 42 - 80 г/дка 7 дни
Сорго Листни въшки 42 - 80 г/дка 30 дни
Сорго Обикновена житна пиявица 42 - 80 г/дка 30 дни
Сорго Нощенки 56 - 80 г/дка 30 дни
Сорго Трипси 56 - 80 г/дка 30 дни
Зелен фасул Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Зелен фасул Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Зелен фасул Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Зелен фасул Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Зелен фасул Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Зелен фасул Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Зелен фасул Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Зелен фасул Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Морков Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Морков Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Морков Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Морков Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Морков Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Морков Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Морков Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Морков Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Репичка Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Репичка Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Репичка Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Репичка Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Репичка Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Репичка Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Репичка Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Репичка Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Маруля Листни въшки 28 - 60 г/дка 14 дни
Маруля Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 14 дни
Маруля Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 14 дни
Маруля Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 14 дни
Маруля Молци 42 - 80 г/дка 14 дни
Маруля Трипси 42 - 80 г/дка 14 дни
Маруля Дървеници 56 - 100 г/дка 14 дни
Маруля Нощенки 40 - 50 г/дка 14 дни
Грах Листни въшки 28 - 60 г/дка 7 дни
Грах Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 7 дни
Грах Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 7 дни
Грах Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 7 дни
Грах Молци 42 - 80 г/дка 7 дни
Грах Трипси 42 - 80 г/дка 7 дни
Грах Дървеници 56 - 100 г/дка 7 дни
Грах Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Череша Листни въшки 40 - 60 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Череша Плодови мухи 60 - 100 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Череша Листни въшки 40 - 60 г/дка

При достигане на ПИВ

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
7 дни
Череша Петнистокрила дрозофила 60 - 100 г/дка

Минимална употреба

7 дни
Слива Листни въшки 40 - 60 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Слива Плодови мухи 60 - 100 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Слива Петнистокрила дрозофила 60 - 100 г/дка

Минимална употреба

7 дни
Захарно цвекло Земни бълхи 42 - 80 г/дка 14 дни
Захарно цвекло Хоботници 42 - 80 г/дка 14 дни
Захарно цвекло Цвеклов хоботник 42 - 80 г/дка 14 дни
Захарно цвекло Нощенки 40 - 50 г/дка 14 дни
Памук Нощенки 40 - 50 г/дка 15 дни
Памук Листни въшки 42 - 80 г/дка 15 дни
Памук Галици 58 - 120 г/дка 15 дни
Памук Дървеници 58 - 120 г/дка 15 дни
Памук Мухи 42 - 80 г/дка 15 дни
Памук Рапичен цветояд 42 - 80 г/дка 15 дни
Памук Рапична стъблена бълха 42 - 80 г/дка 15 дни
Соя Нощенки 40 - 50 г/дка 15 дни
Соя Листни въшки 42 - 80 г/дка 15 дни
Соя Галици 58 - 120 г/дка 15 дни
Соя Дървеници 58 - 120 г/дка 15 дни
Соя Мухи 42 - 80 г/дка 15 дни
Соя Рапичен цветояд 42 - 80 г/дка 15 дни
Соя Рапична стъблена бълха 42 - 80 г/дка 15 дни
Леща Листни въшки 28 - 60 г/дка 14 дни
Леща Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 14 дни
Леща Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 14 дни
Леща Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 14 дни
Леща Молци 42 - 80 г/дка 14 дни
Леща Трипси 42 - 80 г/дка 14 дни
Леща Дървеници 56 - 100 г/дка 14 дни
Леща Нощенки 40 - 50 г/дка 14 дни
Чесън Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Чесън Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Чесън Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Чесън Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Чесън Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Чесън Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Чесън Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Чесън Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Чесън Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Фасул Листни въшки 28 - 60 г/дка 7 дни
Фасул Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 7 дни
Фасул Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 7 дни
Фасул Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 7 дни
Фасул Молци 42 - 80 г/дка 7 дни
Фасул Трипси 42 - 80 г/дка 7 дни
Фасул Дървеници 56 - 100 г/дка 7 дни
Фасул Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Бакла Листни въшки 28 - 60 г/дка 7 дни
Бакла Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 7 дни
Бакла Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 7 дни
Бакла Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 7 дни
Бакла Молци 42 - 80 г/дка 7 дни
Бакла Трипси 42 - 80 г/дка 7 дни
Бакла Дървеници 56 - 100 г/дка 7 дни
Бакла Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Копър Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Копър Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Копър Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Копър Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Копър Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Копър Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Копър Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Копър Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Кайсия Листни въшки 40 - 60 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Кайсия Плодови мухи 60 - 100 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Кайсия Източен плодов червей 100 - 120 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Кайсия Прасковен клонков молец 100 - 120 г/дка

При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Кайсия Петнистокрила дрозофила 60 - 100 г/дка

Минимална употреба

7 дни
Бадем Агрилус 80 - 100 г/дка

Внася се при поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
7 дни
Бадем Майски бръмбар 80 - 100 г/дка

Внася се при поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
7 дни
Ягода Листни въшки 28 - 60 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 7-14
 • Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
7 дни
Ягода Пеперуди 56 - 100 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка
7 дни
Малина Листни въшки 28 - 60 г/дка

Киви, касис, малина, цариградско грозде

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
7 дни
Малина Петнистокрила дрозофила 28 - 60 г/дка

Минимална употреба

7 дни
Артишок Листни въшки 28 - 60 г/дка 14 дни
Артишок Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 14 дни
Артишок Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 14 дни
Артишок Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 14 дни
Артишок Молци 42 - 80 г/дка 14 дни
Артишок Трипси 42 - 80 г/дка 14 дни
Артишок Дървеници 56 - 100 г/дка 14 дни
Артишок Нощенки 40 - 50 г/дка 14 дни
Праз Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Праз Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Праз Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Праз Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Праз Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Праз Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Праз Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Праз Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
Люцерна Детелинов зърнояд 42 - 120 г/дка 7 дни
Люцерна Детелинов хоботник 42 - 120 г/дка 7 дни
Люцерна Листни въшки 42 - 120 г/дка 7 дни
Люцерна Нощенки 40 - 50 г/дка 7 дни
Лешник Агрилус 80 - 100 г/дка

Внася се при поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
7 дни
Лешник Майски бръмбар 80 - 100 г/дка

Внася се при поява

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
7 дни
Фъстък Нощенки 40 - 50 г/дка 15 дни
Фъстък Листни въшки 42 - 80 г/дка 15 дни
Фъстък Галици 58 - 120 г/дка 15 дни
Фъстък Дървеници 58 - 120 г/дка 15 дни
Фъстък Мухи 42 - 80 г/дка 15 дни
Фъстък Рапичен цветояд 42 - 80 г/дка 15 дни
Фъстък Рапична стъблена бълха 42 - 80 г/дка 15 дни
Фъстък Рапична стъблена бълха 42 - 80 г/дка 30 дни
Тиквичка Листни въшки 28 - 60 г/дка 3 дни
Тиквичка Оранжерийна белокрилка 28 - 60 г/дка 3 дни
Тиквичка Бяла зелева пеперуда 42 - 80 г/дка 3 дни
Тиквичка Колорадски бръмбар 42 - 80 г/дка 3 дни
Тиквичка Молци 42 - 80 г/дка 3 дни
Тиквичка Трипси 42 - 80 г/дка 3 дни
Тиквичка Дървеници 56 - 100 г/дка 3 дни
Тиквичка Нощенки 40 - 50 г/дка 3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.