Ечемик (Hordeum vulgare)

регистрирани препарати за растителна защита при Ечемик

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАКСИАЛ ЕДНО ЕК
едногодишни житни плевелиТОЛУРЕКС 500 СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиСКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ
едногодишни житни плевелиАКСИАЛ 050 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиИЗОР 500 СК
едногодишни житни плевелиПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиБАТЪЛ ДЕЛТА
едногодишни житни плевелиИЗОР 500 СК
едногодишни житни плевелиЛЕГАТО ПЛЮС
едногодишни житни плевелиПРОТУГАН 50 СК
едногодишни житни плевелиФОКСТРОТ 69 ЕВ
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиКОНСТЕЛ
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиПРОТУГАН 50 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиИМАСПРО 7,5 ЕВ
едногодишни широколистни плевелиТРИМЕР 75 ДФ
едногодишни широколистни плевелиТРИША 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЕСТЕРОН 600 ЕК
едногодишни широколистни плевелиАКУРАТ ЕКСТРА ВГ
едногодишни широколистни плевелиКЛИОФАР 600 СЛ
едногодишни широколистни плевелиФИНИ ВГ
едногодишни широколистни плевелиБЕФЛЕКС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиТРЕЙЛЪР
едногодишни широколистни плевелиДИФЛАНИЛ СД
едногодишни широколистни плевелиГРАНСТАР 75 ДФ
едногодишни широколистни плевелиТРИРОН 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЕРГОН ВГ
едногодишни широколистни плевелиТАРИКА
едногодишни широколистни плевелиАКУРАТ 60 ВГ
едногодишни широколистни плевелиБАТЪЛ ДЕЛТА
едногодишни широколистни плевелиПРЕМАЗОР СД
едногодишни широколистни плевелиБИАТЛОН 4Д
едногодишни широколистни плевелиОПТИКА ТРИО
едногодишни широколистни плевелиСЕКАТОР ОД
едногодишни широколистни плевелиТОСКАНА
едногодишни широколистни плевелиХЕМТРИБЕ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИНУ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиАкурат 20 ВГ
едногодишни широколистни плевелиКОНСТЕЛ
едногодишни широколистни плевелиБЕЛУРЕ – Т
едногодишни широколистни плевелиМЕТСУРАМ 200 ВГ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиТЕНУРОН 75
едногодишни широколистни плевелиАкурат 20 ВГ
едногодишни широколистни плевелиКАМБИО СЛ
едногодишни широколистни плевелиМАТОН 600 ЕК
едногодишни широколистни плевелиГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ
едногодишни широколистни плевелиРИКОРСО
едногодишни широколистни плевелиАКСИАЛ ЕДНО ЕК
едногодишни широколистни плевелиЛАРЕН 20 СГ
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиТРИБЕ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиТРИМУР
едногодишни широколистни плевелиЕКСПЕРТ ВГ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиКРЕДИТ 36 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиКЛИНИК 36 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Широколистни плевелиОМНЕРА ОД
Широколистни плевелиХАРМОНИ ЕКСТРА СГ
Широколистни плевелиПЕЛИКАН ДЕЛТА
Широколистни плевелиДИКОПУР Ф
Широколистни плевелиСТАРАНЕ ГОЛД
Широколистни плевелиГЛИЙН 75 ВГ
Широколистни плевелиПОЛИМЕР ВГ
Широколистни плевелиЛОГРАН 20 ВГ
Широколистни плевелиРЕФАЙН ЕКСТРА
Широколистни плевелиУИДМАСТЕР 464 СЛ
Широколистни плевелиЛАНСЕЛОТ
Широколистни плевелиИГЪЛ 75 ВГ
Широколистни плевелиАЛИАНС ВГ
Широколистни плевелиЛИНТУР 70 ВГ
Широколистни плевелиГЛИН 75 ВГ
Широколистни плевелиСЕРИДОР МЦПА
Широколистни плевелиУ 46 М ФЛУИД
Широколистни плевелиДЕРБИ СУПЕР ЕДНО
Широколистни плевелиСАНАФЕН
Широколистни плевелиПОЙНТЕР УЛТРА
Широколистни плевелиАГРОКСОН
Широколистни плевелиАРАТ
Широколистни плевелиТРИПАЛИ ВГ
Широколистни плевелиИГЪЛ 75 ДФ
Широколистни плевелиАЛАЙ МАКС
Широколистни плевелиФЛУРОСТАР 200
Широколистни плевелиБУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ
Широколистни плевелиХЕРБОКСОН ТОП
Широколистни плевелиАМИНОПИЕЛИК 600 СЛ
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 72 СГ

регистрации срещу неприятели

вредна житна дървеницаПИРИНЕКС 48 ЕК
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаРЕЛДАН 40 ЕК
вредна житна дървеницаМОСПИЛАН 20 СП
вредна житна дървеницаСУМИЦИДИН 5 ЕК
вредна житна дървеницаДЕЦИС 2,5 ЕК
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
вредна житна дървеницаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаСУМИ АЛФА 5 ЕК
вредна житна дървеницаМАВРИК 2 Ф
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ МЕГА
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
галициМАГЕОС
дървенициМЕТЕОР
Житна листозавивачкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Житна листозавивачкаМАГЕОС
Житна листозавивачкаЦИТРИН МАКС
Житна листозавивачкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Житна листозавивачкаПОЛИ 500 ЕК
западен коренов царевичен червейМЕТЕОР
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиНуреле М
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиНуреле М
Листни въшкиЮНТА КУАТРО ФС
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМОСПИЛАН 20 СП
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшки по класоветеМАГЕОС
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
миниращи мухиМАГЕОС
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Обикновен житен бегачКРАЙЦЕР 350 ФС
Обикновен житен бегачЮНТА КУАТРО ФС
Обикновен житен бегачМОСПИЛАН 20 СП
Обикновен житен бегачБИСКАЯ 240 ОД
Обикновен житен бегачДУРСБАН 4 ЕК
Обикновен житен бегачТЕРАГАРД ПЛЮС
Обикновен житен бегачАГРИЯ 1050 +
Обикновен житен бегачПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновен житен бегачВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновен житен бегачАУСТРАЛ ПЛЮС
обикновена житна пиявицаСУМИЦИДИН 5 ЕК
обикновена житна пиявицаДЕЦИС 2,5 ЕК
обикновена житна пиявицаХЛОРСИРИН 550 ЕК
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаНУРЕЛЕ Д
обикновена житна пиявицаДУРСБАН 4 ЕК
обикновена житна пиявицаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
обикновена житна пиявицаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена житна пиявицаСУМИ АЛФА 5 ЕК
обикновена житна пиявицаМАВРИК 2 Ф
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ МЕГА
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаФЮРИ 10 ЕК
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаМОСПИЛАН 20 СП
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаСАНМБА
пшеничен трипсМЕТЕОР
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Складови неприятелиАКТЕЛИК 50 ЕК
Складови неприятелиТАЛИЗМА ЕК
телени червеиАУСТРАЛ ПЛЮС
телени червеиМОКАП 10 Г
телени червеиЮНТА КУАТРО ФС
хесенска мухаМОСПИЛАН 20 СП
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
ЦикадиМАГЕОС
шведска мухаМОСПИЛАН 20 СП
шведска мухаЮНТА КУАТРО ФС

регистрации срещу болести

Брашнеста манаБАЙФИДАН 250 ЕК
Брашнеста манаСОПРАНО 125 СК
Брашнеста манаСОЛИГОР 425 ЕК
Брашнеста манаСИЕЛЕКС
Брашнеста манаФАЛКОН 460 ЕК
Брашнеста манаАКАНТО ПЛЮС
Брашнеста манаСФЕРА МАКС СК
Брашнеста манаЗАНТАРА 216 ЕК
Брашнеста манаКАПАЛО
Брашнеста манаАРТЕА 330 ЕК
Брашнеста манаСЕАНДО ПРО
Брашнеста манаИМПАКТ 25 СК
Брашнеста манаТИЛТ 25 ЕК
Брашнеста манаРИЗА 20 ЕК
Брашнеста манаАКАПЕЛА 250 СК
Брашнеста манаБАУНТИ СК
Брашнеста манаТЕСОРО 250
Брашнеста манаОРТИВА
Брашнеста манаПРОЗАРО 250 ЕК
Брашнеста манаБАМПЕР СУПЕР
Брашнеста манаОЗИРИС
Брашнеста манаАКАПЕЛА ПЛЮС
Брашнеста манаТЕСОН 250
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаМАРЕДО 125 СК
Брашнеста манаТАЛИУС 20 ЕК
Брашнеста манаОПУС ТОП
Брашнеста манаПРИАКСОР ЕК
Брашнеста манаПРИОРИ
Брашнеста манаБАМПЕР 25 ЕК
Брашнеста манаСЕГУРИС ЕКСТРА
Брашнеста манаЗЕНИТ
Брашнеста манаМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК
Брашнеста манаРИКАЛИ
Брашнеста манаИМПУЛС СУПЕР ЕК
Брашнеста манаСИНСТАР
Брашнеста манаСИСТИВА 333 ФС
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаАКАНТО 250 СК
Брашнеста манаТАНГО СУПЕР
Брашнеста манаРУБРИК 125 СК
Брашнеста манаКОЗАВЕТ ДФ
Брашнеста манаАМИСТАР 25 СК
Вджуджаваща ръждаРУБРИК 125 СК
Гниене на корениЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Гниене на семенаЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Жълта РъждаПРОЗАРО 250 ЕК
Жълта РъждаМАРЕДО 125 СК
Жълта РъждаБАУНТИ СК
Жълта РъждаСОПРАНО 125 СК
Жълта РъждаАЗАКА
Жълта РъждаСИНСТАР
Жълта РъждаРУБРИК 125 СК
Жълта РъждаТЕСОРО 250
Жълта РъждаТЕСОН 250
Жълта РъждаЕЛАТУС ПЛЮС
Жълто-кафяви петнаСИЕЛЕКС
Кафява ръждаТЕСОН 250
Кафява ръждаБАУНТИ СК
Кафява ръждаРИКАЛИ
Кафява ръждаСИНСТАР
Кафява ръждаДИАМАНТ МАКС
Кафява ръждаПРОЗАРО 250 ЕК
Кафява ръждаАЗАКА
Кафява ръждаЕЛАТУС ПЛЮС
Кафява ръждаСИЕЛЕКС
Кафява ръждаЗоксис 250 СК
Кафява ръждаТЕСОРО 250
ленточна болестВИБРАНС ДУО
ленточна болестРАНКОНА 15 МЕ
ленточна болестТАРКЗА 06 ФС
ленточна болестВИНСИТ ФС
ленточна болестПРИНСИПЪЛ
ленточна болестАУСТРАЛ ПЛЮС
ленточна болестЛАМАДОР 400 ФС
ленточна болестКИНТО ПЛЮС ФС
ленточна болестМАКСИМ СТАР 025 ФС
ленточна болестСИСТИВА 333 ФС
ленточна болестРАНКОНА И МИКС
ленточна болестИНТЕРЕСТ
ленточна болестЮНТА КУАТРО ФС
ленточна болестСЕЙВИДЖ 5 ФС
ленточна болестЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
ленточна болестДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС
ленточна болестИНВЕСТ
ленточна болестЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
ленточна болестРЕДИГО ПРО 170 ФС
ленточна болестРАКСИЛ СТАР ФС
ленточна болестОРИУС 5 ФС
ленточна болестБАУНТИ СК
ленточна болестРедиго 100 ФС
ленточна болестЛАМАДОР ПРО
ленточна болестМАКСИМ 025 ФС
Листен пригорОРТИВА ОПТИ СК
Листен пригорАКАПЕЛА 250 СК
Листен пригорРИЗА 20 ЕК
Листен пригорАЗАКА
Листен пригорАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Листен пригорОЗИРИС
Листен пригорКУСТОДИЯ
Листен пригорРУБРИК 125 СК
Листен пригорАМИСТАР ОПТИ 480 СК
Листен пригорКРЕДО 600 СК
Листен пригорСФЕРА МАКС СК
Листен пригорРИКАЛИ
Листен пригорАКАНТО ПЛЮС
Листен пригорСИНСТАР
Листен пригорБОЛТ ХL
Листен пригорОЛИМПУС СК
Листен пригорПРОЗАРО 250 ЕК
Листен пригорСОЛИГОР 425 ЕК
Листен пригорДИАМАНТ МАКС
Листен пригорЕЛАТУС ПЛЮС
Листен пригорМАРЕДО 125 СК
Листен пригорЗоксис 250 СК
Листен пригорАКАНТО 250 СК
Листен пригорПРИАКСОР ЕК
Листен пригорЗЕНИТ
Листен пригорСИЕЛЕКС
Листен пригорБАУНТИ СК
Листен пригорПЛИНКЕР 600 СК
Листен пригорЗАНТАРА 216 ЕК
Листен пригорСОПРАНО 125 СК
Листен пригорПРИОРИ ОПТИ СК
Листен пригорАКАПЕЛА ПЛЮС
Листна ръждаМАРЕДО 125 СК
Листна ръждаСОЛИГОР 425 ЕК
Листна ръждаАКАПЕЛА 250 СК
Листна ръждаПРИАКСОР ЕК
Листна ръждаСОПРАНО 125 СК
Листна ръждаЗЕНИТ
Листна ръждаАКАПЕЛА ПЛЮС
Листна ръждаКРЕДО 600 СК
Листна ръждаАКАНТО 250 СК
Листна ръждаАКАНТО ПЛЮС
Листна ръждаПЛИНКЕР 600 СК
Листна ръждаРИЗА 20 ЕК
Листна ръждаАЗАКА
Листна ръждаСФЕРА МАКС СК
Листна ръждаЗАНТАРА 216 ЕК
Листни петнаАКАНТО ПЛЮС
Листни петнаЗоксис 250 СК
Листни петнаСЕГУРИС ЕКСТРА
Листни петнаАКАПЕЛА ПЛЮС
Мрежести петнаКУСТОДИЯ
Мрежести петнаСЕАНДО ПРО
Мрежести петнаЛАМАДОР 400 ФС
Мрежести петнаРЕДИГО ПРО 170 ФС
Мрежести петнаЗоксис 250 СК
Мрежести петнаСЕЙВИДЖ 5 ФС
Мрежести петнаПРИАКСОР ЕК
Мрежести петнаАМИСТАР ОПТИ 480 СК
Мрежести петнаМАКСИМ СТАР 025 ФС
Мрежести петнаСИСТИВА 333 ФС
Мрежести петнаПЛИНКЕР 600 СК
Мрежести петнаЗЕНИТ
Мрежести петнаАКАПЕЛА ПЛЮС
Мрежести петнаБОЛТ ХL
Мрежести петнаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Мрежести петнаОЛИМПУС СК
Мрежести петнаСОПРАНО 125 СК
Мрежести петнаЕЛАТУС ПЛЮС
Мрежести петнаАКАНТО 250 СК
Мрежести петнаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Мрежести петнаСИЕЛЕКС
Мрежести петнаОЗИРИС
Мрежести петнаОРИУС 5 ФС
Мрежести петнаЗАНТАРА 216 ЕК
Мрежести петнаСФЕРА МАКС СК
Мрежести петнаРИКАЛИ
Мрежести петнаАКАНТО ПЛЮС
Мрежести петнаПРИОРИ ОПТИ СК
Мрежести петнаПРОЗАРО 250 ЕК
Мрежести петнаСОЛИГОР 425 ЕК
Мрежести петнаДИАМАНТ МАКС
Мрежести петнаКРЕДО 600 СК
Мрежести петнаОРТИВА ОПТИ СК
Мрежести петнаАКАПЕЛА 250 СК
Мрежести петнаМАРЕДО 125 СК
Мрежести петнаКАПАЛО
Петносване по класаСИНСТАР
петносване по плевитеСЕГУРИС ЕКСТРА
Покрита главняЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Покрита главняРАКСИЛ СТАР ФС
Покрита главняТАРКЗА 06 ФС
Покрита главняЛАМАДОР ПРО
Покрита главняМАКСИМ СТАР 025 ФС
Покрита главняВИБРАНС ДУО
Праховита главняРАНКОНА И МИКС
Праховита главняОРИУС 6 ФС
Праховита главняРАНКОНА 15 МЕ
Праховита главняТАРКЗА 06 ФС
Праховита главняСЕЙВИДЖ 5 ФС
Праховита главняВИНСИТ ФС
Праховита главняТЕСОРО 250
Праховита главняПРИНСИПЪЛ
Праховита главняЛАМАДОР 400 ФС
Праховита главняТЕСОН 250
Праховита главняВИБРАНС ДУО
Праховита главняИНТЕРЕСТ
Праховита главняРАКСИЛ СТАР ФС
Праховита главняОРИУС 5 ФС
Праховита главняЮНТА КУАТРО ФС
Праховита главняРЕДИГО ПРО 170 ФС
Праховита главняЛАМАДОР ПРО
Праховита главняКИНТО ПЛЮС ФС
Праховита главняПРЕМИС
Праховита главняЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Праховита главняДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС
Праховита главняИНВЕСТ
Праховита главняМАКСИМ СТАР 025 ФС
Праховита главняВИТАВАКС 200 ФФ
Праховита главняРЕАЛ 300 ФС
Праховита главняПРОТЕКТОР 6 ФС
рамулариозаЕЛАТУС ПЛЮС
рамулариозаРИЗА 20 ЕК
рамулариозаСИЕЛЕКС
рамулариозаТЕСОРО 250
рамулариозаТЕСОН 250
Ранен листен пригорСИНСТАР
РъждаСЕГУРИС ЕКСТРА
РъждаКУСТОДИЯ
СепториозаСИЕЛЕКС
Снежна плесенРАКСИЛ СТАР ФС
Снежна плесенЛАМАДОР ПРО
Снежна плесенВИБРАНС ДУО
Снежна плесенЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Снежна плесенМАКСИМ СТАР 025 ФС
Снежна плесенСИСТИВА 333 ФС
Снежна плесенРАНКОНА 15 МЕ
Снежна плесенРЕДИГО ПРО 170 ФС
Снежна плесенРедиго 100 ФС
Снежна плесенЛАМАДОР 400 ФС
Снежна плесенКИНТО ПЛЮС ФС
Твърда главняКИНТО ПЛЮС ФС
фузарийно кореново гниенеКИНТО ПЛЮС ФС
фузарийно кореново гниенеВИБРАНС ДУО
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ 025 ФС
фузарийно кореново гниенеЮНТА КУАТРО ФС
фузарийно кореново гниенеРАКСИЛ СТАР ФС
фузарийно кореново гниенеЛАМАДОР ПРО
фузарийно кореново гниенеРедиго 100 ФС
фузарийно кореново гниенеРЕДИГО ПРО 170 ФС
фузарийно кореново гниенеЛАМАДОР 400 ФС
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ СТАР 025 ФС
фузарийно кореново гниенеРАНКОНА 15 МЕ
фузариозаАУСТРАЛ ПЛЮС
фузариозаМАРЕДО 125 СК
фузариозаДИФЕНД ЕКСТРА
фузариозаСОПРАНО 125 СК
фузариозаРИЗА 20 ЕК
фузариозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
фузариозаПРОЗАРО 250 ЕК
Фузариоза по класаСОЛИГОР 425 ЕК
хелминтоспориозаДИАМАНТ МАКС
хелминтоспориозаРУБРИК 125 СК
хелминтоспориозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
хелминтоспориозаСИЕЛЕКС
хелминтоспориозаРИЗА 20 ЕК
хелминтоспориозаАЗАКА
хелминтоспориозаТЕСОРО 250
хелминтоспориозаСЕГУРИС ЕКСТРА
хелминтоспориозаТЕСОН 250
Хелминтоспориозно кореново гниенеРЕДИГО ПРО 170 ФС
Черна праховита главняТЕСОРО 250
Черна праховита главняТЕСОН 250
Черна стъблена ръждаРИЗА 20 ЕК