Ечемик (Hordeum vulgare)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ечемик

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Вджуджаваща ръжда
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява праховита главня
Кафява ръжда
ленточна болест
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мрежести петна
Петносване по класа
петносване по плевите
Покрита главня
почвени патогени
Праховита главня
рамулариоза
Ранен листен пригор
Ринхоспориоза
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Твърда главня
Тифулно гниене
фузарийно кореново гниене
фузариоза
Фузариоза по класа
хелминтоспориоза
Хелминтоспориозно кореново гниене
Черна праховита главня
Черна стъблена ръжда
регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
вредна житна дървеница
галици
дървеници
житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
зърнояди
Коренова муха
ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
листоминиращи мухи
майски бръмбар
марокански скакалец
миниращи мухи
Молец по сушените плодове
мухи
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновена житна пиявица
овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
телени червеи
Царевичен стъблопробивач
Цикади
шведска муха