Ечемик (Hordeum vulgare)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ечемик

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Брашнеста мана
ВЕРБЕНКАПАЛОТАЛИУС 20 ЕКМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКОПЮЛЕНТАКАПЕЛА 250 СКМАРЕДО 125 СКБАРИБА 250 СКБАУНТИ СКТРУНФОМИСТИК 25 ЕВРИКАЛИПРИАКСОР ЕКФЛОСУЛБАМПЕР СУПЕРТАНГО СУПЕРАКАПЕЛА ПЛЮСОПУС ТОПСИНСТАРСИСТИВА 333 ФСЛЕГАДОТРЕЗИНОРТИВАРУБРИК 125 СКРЕВИТРЕКСЗЕНИТСОЛИГОР 425 ЕКЦЕЛСИВОВАКСИПЛАНТМИРАДОР 250 СККОЗАВЕТ ДФБАМПЕР 25 ЕКПРАЙМКАЮНИСГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКДАКСЪРСЯРА ВГКОНКЛУД АЗТ 250 СКПРИОРИЗОКСИС 250 СКАРТЕМИССФЕРА МАКС СКИНПУТКУСТОДИЯКУМУЛУССИВАРМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДТЕЙЗЪР 250 СКХЕРКУЛЕС 125 СКТИОПРОНФЛЕКСИТИИМПАКТ 125 СКБАЙФИДАН 250 ЕККАНТИКАКАНТО 250 СКСЕГУРИС ЕКСТРАТИЛТ 25 ЕКАМИСТАР 25 СКПРОПЪРТИ 180 СКСУЛГРАНСЕАНДО ПРОФАЛКОН 460 ЕКПРОЗАРО ПЛЮСРЕВИСТАР XLФАЛКОН ПРОРИЗА 20 ЕКТЕСОН 250ДИАГОНАЛНОРИОС 250 СК АКАНТО ПЛЮСЗАНТАРА 216 ЕКХЕЛИОСУФР СИМПУЛС СУПЕР ЕКАРТЕА 330 ЕКАЗОГАРД АЗТ 250 СКОЗИРИССЕГУРИС ПРОТЕСОРО 250ТАЛИУС ПРОПРОЗАРО 250 ЕКСИЕЛЕКСТЕБУГАРД ПЛЮСИМПАКТ 25 СКПОЛ-СУЛФУР 800 СКСОПРАНО 125 СК
Вджуджаваща ръжда
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява праховита главня
Кафява ръжда
Ленточна болест
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мрежести петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Покрита главня
Почвени патогени
Праховита главня
Рамулариоза
Ранен листен пригор
Ринхоспориоза
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Твърда главня
Тифулно гниене
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Хелминтоспориоза
Хелминтоспориозно кореново гниене
Черна праховита главня
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Дървеници
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
Западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Мухи
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Пиявици
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Шведска муха