Ечемик (Hordeum vulgare)

регистрирани препарати за растителна защита при Ечемик

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Вджуджаваща ръжда
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Кафява ръжда
ленточна болест
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мрежести петна
Петносване по класа
петносване по плевите
Покрита главня
Праховита главня
рамулариоза
Ранен листен пригор
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Твърда главня
фузарийно кореново гниене
фузариоза
Фузариоза по класа
хелминтоспориоза
Хелминтоспориозно кореново гниене
Черна праховита главня
Черна стъблена ръжда
регистрации срещу неприятели
вредна житна дървеница
галици
дървеници
Житна листозавивачка
западен коренов царевичен червей
ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
листоминиращи мухи
марокански скакалец
миниращи мухи
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновена житна пиявица
овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
пшеничен трипс
Сив червей
Складови неприятели
телени червеи
хесенска муха
Царевичен стъблопробивач
Цикади
шведска муха