Ечемик (Hordeum vulgare)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ечемик

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Брашнеста мана
БАЙФИДАН 250 ЕКДИАГОНАЛАЗОГАРД АЗТ 250 СКТЕСОН 250СЕГУРИС ЕКСТРАНОРИОС 250 СК ТИЛТ 25 ЕКСЕГУРИС ПРОФАЛКОН 460 ЕКИМПУЛС СУПЕР ЕКРИЗА 20 ЕКЗАНТАРА 216 ЕКТЕБУГАРД ПЛЮСПОЛ-СУЛФУР 800 СКАРТЕА 330 ЕКОЗИРИСОПЮЛЕНТТЕСОРО 250ПРОЗАРО 250 ЕКСИЕЛЕКСИМПАКТ 25 СКВЕРБЕНТРУНФОСОПРАНО 125 СКМИСТИК 25 ЕВФЛОСУЛМАРЕДО 125 СКБАРИБА 250 СККАПАЛОЛЕГАДОТАЛИУС 20 ЕКМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКАКАПЕЛА 250 СКБАУНТИ СКОПУС ТОПЦЕЛСИВОМИРАДОР 250 СКОРТИВАБАМПЕР СУПЕРТАНГО СУПЕРАКАПЕЛА ПЛЮСРИКАЛИПРИАКСОР ЕКГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКСЯРА ВГСИНСТАРСИСТИВА 333 ФСРЕВИТРЕКСКОНКЛУД АЗТ 250 СКИНПУТВАКСИПЛАНТАКАНТО 250 СКПРАЙМАМИСТАР 25 СККАЮНИССИВАРРУБРИК 125 СККУМУЛУСДАКСЪРТЕЙЗЪР 250 СКСОЛИГОР 425 ЕКПРИОРИФЛЕКСИТИЗЕНИТБАМПЕР 25 ЕККАНТИКАКАНТО ПЛЮСКОЗАВЕТ ДФАРТЕМИССУЛГРАНМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДФАЛКОН ПРОСФЕРА МАКС СКХЕРКУЛЕС 125 СККУСТОДИЯЗОКСИС 250 СКИМПАКТ 125 СКПРОПЪРТИ 180 СКХЕЛИОСУФР СПРОЗАРО ПЛЮСРЕВИСТАР XLСЕАНДО ПРО
Вджуджаваща ръжда
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява праховита главня
Кафява ръжда
Ленточна болест
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мрежести петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Покрита главня
Почвени патогени
Праховита главня
Рамулариоза
Ранен листен пригор
Ринхоспориоза
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Твърда главня
Тифулно гниене
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Хелминтоспориоза
Хелминтоспориозно кореново гниене
Черна праховита главня
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Дървеници
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
Западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Мухи
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Шведска муха