Ечемик (Hordeum vulgare)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ечемик

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Брашнеста мана
АЗОГАРД АЗТ 250 СКАКАНТО 250 СКАКАНТО ПЛЮСАКАПЕЛА 250 СКАКАПЕЛА ПЛЮСАМИСТАР 25 СКАРТЕА 330 ЕКАРТЕМИСБАЙФИДАН 250 ЕКБАМПЕР 25 ЕКБАМПЕР СУПЕРБАРИБА 250 СКБАУНТИ СКВАКСИПЛАНТВЕРБЕНГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКДАКСЪРДИАГОНАЛЗАНТАРА 216 ЕКЗЕНИТЗОКСИС 250 СКИМПАКТ 125 СКИМПАКТ 25 СКИМПУЛС СУПЕР ЕКИНПУТКАНТИККАПАЛОКАЮНИСКОЗАВЕТ ДФКОНКЛУД АЗТ 250 СККУМУЛУСКУСТОДИЯЛЕГАДОМАРЕДО 125 СКМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДМИРАДОР 250 СКМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКМИСТИК 25 ЕВНОРИОС 250 СК ОЗИРИСОПУС ТОПОПЮЛЕНТОРТИВАПОЛ-СУЛФУР 800 СКПОУСИСПРАЙМПРИАКСОР ЕКПРИОРИПРОЗАРО 250 ЕКПРОЗАРО ПЛЮСПРОПЪРТИ 180 СКРЕВИСТАР XLРЕВИТРЕКСРИЗА 20 ЕКРИКАЛИРУБРИК 125 СКСЕАНДО ПРОСЕГУРИС ЕКСТРАСЕГУРИС ПРОСИВАРСИЕЛЕКССИНСТАРСИСТИВА 333 ФССОЛИГОР 425 ЕКСОЛФОЛИКИД 800 СКСОПРАНО 125 СКСУЛГРАНСФЕРА МАКС СКСЯРА ВГТАЛИУС 20 ЕКТАЛИУС ПРОТАНГО СУПЕРТЕБУГАРД ПЛЮСТЕЙЗЪР 250 СКТЕСОН 250ТЕСОРО 250ТИЛТ 25 ЕКТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГТИОПРОНТРЕЗИНТРУНФОФАЛКОН 460 ЕКФАЛКОН ПРОФЛЕКСИТИФЛОСУЛХЕЛИОСУФР СХЕРКУЛЕС 125 СКЦЕЛСИВО
Вджуджаваща ръжда
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява праховита главня
Кафява ръжда
Ленточна болест
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мрежести петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Покрита главня
Праховита главня
Рамулариоза
Ранен листен пригор
Ринхоспориоза
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Твърда главня
Тифулно гниене
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Хелминтоспориоза
Хелминтоспориозно кореново гниене
Черна праховита главня
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Дървеници
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
Западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Мухи
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Пиявици
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Царевичен стъблопробивач
Цикади