РЕВИКЕАР

Търговско наименование РЕВИКЕАР
Тип фунгицид
Активни вещества Пираклостробин 100 г/л
Мефентрифлуконазол 100 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

С комбинирано действие 

Максимален брой третирания за култура, за един вегетационен период – 2 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РЕВИКЕАР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Фузариум 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
14 дни
Пшеница Жълта Ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
35 дни
Пшеница Кафява ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
35 дни
Пшеница Ранен листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
35 дни
Ечемик Листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат) 

 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Максималният брой третирания при основните и минимални употреби за един вегетационен период е 2 
35 дни
Ечемик Мрежести петна 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат) 

 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Максималният брой третирания при основните и минимални употреби за един вегетационен период е 2 
35 дни
Ечемик Рамулариоза 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат) 

 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Максималният брой третирания при основните и минимални употреби за един вегетационен период е 2 
35 дни
Ръж Кафява ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат) 

 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Максималният брой третирания при основните и минимални употреби за един вегетационен период е 2 
35 дни
Ръж Листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат) 

 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Максималният брой третирания при основните и минимални употреби за един вегетационен период е 2 
35 дни
Ръж Ринхоспориоза 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат) 

 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Максималният брой третирания при основните и минимални употреби за един вегетационен период е 2 
35 дни
Тритикале Фузариум 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
14 дни
Тритикале Жълта Ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
35 дни
Тритикале Кафява ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
35 дни
Тритикале Ранен листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
35 дни
Спелта Жълта Ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
14 дни
Спелта Кафява ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
14 дни
Спелта Ранен листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.