ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ

Търговско наименование ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ
Тип хербицид
Активни вещества Тифенсулфурон метил 333 г/кг
Трибенурон метил 167 г/кг
Производител Хеминова
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 6 г/дка

Внася се във фаза не по-късно от BBCH 39: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима в ранни фази на плевелите 

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка 

Забележка: Върху алкална почва, периода на приложение да се ограничи в края на зимата и през пролетта.

Ечемик Широколистни плевели 6 г/дка

Внася се във фаза не по-късно от BBCH 39: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима в ранни фази на плевелите 

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка 

Забележка: Върху алкална почва, периода на приложение да се ограничи в края на зимата и през пролетта.

Ръж Широколистни плевели 6 г/дка

Внася се във фаза не по-късно от BBCH 39: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима в ранни фази на плевелите 

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка 

Забележка: Върху алкална почва, периода на приложение да се ограничи в края на зимата и през пролетта.

Тритикале Широколистни плевели 6 г/дка

Внася се във фаза не по-късно от BBCH 39: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима в ранни фази на плевелите

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

Забележка: Върху алкална почва, периода на приложение да се ограничи в края на зимата и през пролетта.

Овес Широколистни плевели 6 г/дка

Внася се във фаза не по-късно от BBCH 39: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима в ранни фази на плевелите 

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка 

Забележка: Върху алкална почва, периода на приложение да се ограничи в края на зимата и през пролетта.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.