ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

търговско наименование ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 100 г/л
производител BASF
Категория на употреба втора професионална

SPe8 – Опасен за пчелите

С несистемно и репелентно действие

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВАЗТАК НОВ 100 ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ливадна пеперуда20 мл/дка

зеленчукови, бобови, житни и други култури

италиански скакалец20 мл/дка
марокански скакалец20 мл/дка
кафявопетниста листозавивачка0.015 %

Декоративни храсти и дървета

Гамозначна нощенка0.025 %

хризантема и гербер

Листни въшки0.03 %

хризантема

ливадна пеперуда15 мл/дка

ливадни треви, овощни, зеленчукови, бобови, житни култури и други.

20 мл/дка

Маков листояд

Пшеницаливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
ПшеницаОбикновен житен бегач30 мл/дка

ларви

30 дни
Пшеницавредна житна дървеница12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Пшеницавредна житна дървеница12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Пшеницаобикновена житна пиявица12.5 мл/дка30 дни
Пшеницаливадна пеперуда15 мл/дка30 дни
Пшеницавредна житна дървеница20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Ечемикливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
ЕчемикОбикновен житен бегач30 мл/дка

ларви

30 дни
Ечемиквредна житна дървеница12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Ечемиквредна житна дървеница12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Ечемикобикновена житна пиявица12.5 мл/дка30 дни
Ечемикливадна пеперуда15 мл/дка30 дни
Ечемиквредна житна дървеница20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Ръжливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Ръжвредна житна дървеница12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Ръжвредна житна дървеница12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Ръжобикновена житна пиявица12.5 мл/дка30 дни
Ръжливадна пеперуда15 мл/дка30 дни
Ръжвредна житна дървеница20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Тритикалеливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Тритикалевредна житна дървеница12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Тритикалевредна житна дървеница12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Тритикалеобикновена житна пиявица12.5 мл/дка30 дни
Тритикалеливадна пеперуда15 мл/дка30 дни
Тритикалевредна житна дървеница20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Тритикалевредна житна дървеница20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Овесливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
ОвесОбикновен житен бегач30 мл/дка

ларви

30 дни
Овесвредна житна дървеница12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Овесвредна житна дървеница12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Овесобикновена житна пиявица12.5 мл/дка30 дни
Овесливадна пеперуда15 мл/дка30 дни
Овесвредна житна дървеница20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
РапицаРапичен цветояд10 мл/дка30 дни
Рапицамъхнат бръмбар20 мл/дка30 дни
ЛозаГроздови молци0.0125 %14 дни
Лозаобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %14 дни
КартофиКолорадски бръмбар10 мл/дка7 дни
Картофиливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Доматиливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Доматиминираща муха0.03 %

срещу имаго (възрастно насекомо)

7 дни
ДоматиОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
ДоматиКолорадски бръмбар10 мл/дка7 дни
Доматиливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
ТютюнОранжерийна белокрилка30 мл/дка60 дни
ТютюнЛистни въшки30 мл/дка60 дни
Тютюнтютюнев трипс30 мл/дка60 дни
Тютюнтютюнев трипс16 мл/дка

Самолетно третиране - с дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка работен разтвор.

60 дни
Крушаливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
КрушаЯбълков плодов червей0.0125 %7 дни
КрушаИзточен плодов червей0.0125 %7 дни
Крушакръгломиниращ молец0.015 %7 дни
Крушамалка зимна педомерка0.015 %7 дни
Крушаголяма зимна педомерка0.015 %7 дни
Крушарозена листозавивачка0.015 %7 дни
Крушаглогова листозавивачка0.015 %7 дни
Крушакафявопетниста листозавивачка0.015 %7 дни
Крушапръстенотворка0.015 %7 дни
Крушакрушова листна бълха0.02 %7 дни
Крушаобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %7 дни
Крушаливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Дюляливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
ДюляЯбълков плодов червей0.0125 %7 дни
ДюляИзточен плодов червей0.0125 %7 дни
Дюлямалка зимна педомерка0.015 %7 дни
Дюлярозена листозавивачка0.015 %7 дни
Дюляглогова листозавивачка0.015 %7 дни
Дюлякафявопетниста листозавивачка0.015 %7 дни
Дюляпръстенотворка0.015 %7 дни
Дюляобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %7 дни
Дюляливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Ябълкаливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей0.0125 %7 дни
ЯбълкаИзточен плодов червей0.0125 %7 дни
Ябълкакръгломиниращ молец0.015 %7 дни
Ябълкамалка зимна педомерка0.015 %7 дни
Ябълкаголяма зимна педомерка0.015 %7 дни
Ябълкарозена листозавивачка0.015 %7 дни
Ябълкаглогова листозавивачка0.015 %7 дни
Ябълкакафявопетниста листозавивачка0.015 %7 дни
Ябълкапръстенотворка0.015 %7 дни
Ябълкаобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %7 дни
Ябълкаливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Краставициливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
КраставициОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
Краставициливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Слънчогледливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

Слънчогледливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

Пиперливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
ПиперЛистни въшки30 мл/дка14 дни
ПиперОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
ПиперКолорадски бръмбар10 мл/дка14 дни
Пиперливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Патладжанливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
ПатладжанОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар10 мл/дка7 дни
Патладжанливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Прасковаливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
ПрасковаИзточен плодов червей0.0125 %7 дни
Прасковасливов плодов червей0.0125 %7 дни
Прасковакръгломиниращ молец0.015 %7 дни
Прасковамалка зимна педомерка0.015 %7 дни
Прасковаголяма зимна педомерка0.015 %7 дни
Прасковарозена листозавивачка0.015 %7 дни
Прасковаглогова листозавивачка0.015 %7 дни
Прасковапръстенотворка0.015 %7 дни
Прасковаобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %7 дни
Прасковаливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Зелеливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
БроколиОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Брюкселско зелеОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
ЦаревицаОбикновен житен бегач30 мл/дка

ларви

30 дни
Зелен фасулливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Зелен фасулливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
МаруляОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Маруляливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
СпанакОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Грахливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Грахливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Грахграхова листна въшка20 мл/дка14 дни
Черешаливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Черешакръгломиниращ молец0.015 %7 дни
Черешачерешова муха0.015 %7 дни
Черешамалка зимна педомерка0.015 %7 дни
Черешарозена листозавивачка0.015 %7 дни
Черешаглогова листозавивачка0.015 %7 дни
Черешапръстенотворка0.015 %7 дни
Черешаобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %7 дни
Черешаливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Сливасливов плодов червей0.0125 %7 дни
Сливакръгломиниращ молец0.015 %7 дни
Сливамалка зимна педомерка0.015 %7 дни
Сливаголяма зимна педомерка0.015 %7 дни
Сливаобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %7 дни
Захарно цвеклоОбикновена цвеклова щитоноска12.5 мл/дка24 дни
Захарно цвеклоОбикновена цвеклова бълха12.5 мл/дка24 дни
Захарно цвеклоЗелева нощенка12.5 мл/дка24 дни
Захарно цвеклоливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

24 дни
Захарно цвеклоливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

24 дни
Памукливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

Памукливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

Сояливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Сояливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Фасулливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Фасулминираща муха0.03 %

срещу имаго (възрастно насекомо)

14 дни
Фасулливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Нахутливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Нахутливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Ленкръгломиниращ молец0.015 %7 дни
Вишнакръгломиниращ молец0.015 %7 дни
Вишначерешова муха0.015 %7 дни
Кайсияливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
КайсияЯбълков плодов червей0.0125 %7 дни
КайсияИзточен плодов червей0.0125 %7 дни
Кайсиясливов плодов червей0.0125 %7 дни
Кайсиякръгломиниращ молец0.015 %7 дни
Кайсияголяма зимна педомерка0.015 %7 дни
Кайсиярозена листозавивачка0.015 %7 дни
Кайсияглогова листозавивачка0.015 %7 дни
Кайсиякафявопетниста листозавивачка0.015 %7 дни
Кайсияпръстенотворка0.015 %7 дни
Кайсияанарзия0.015 %7 дни
Кайсияобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %7 дни
Кайсияливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
ОрехЯбълков плодов червей0.0125 %7 дни
Орехобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %7 дни
АртишокОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
АспержаОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Люцерналивадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Люцерналивадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Кръмно цвеклоОбикновена цвеклова щитоноска12.5 мл/дка24 дни
Кръмно цвеклоОбикновена цвеклова бълха12.5 мл/дка24 дни
Кръмно цвеклоливадна пеперуда15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

24 дни
Кръмно цвеклоливадна пеперуда20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

24 дни
Червено цвеклоОбикновена цвеклова щитоноска12.5 мл/дка24 дни
Червено цвеклоОбикновена цвеклова бълха12.5 мл/дка24 дни
Розарозена листозавивачка0.015 %
Розаобикновена сливова щитоносна въшка0.02 %
Розаагрилус20 мл/дка
ТиквичкаОранжерийна белокрилка0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.