ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

Търговско наименование ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Алфа - циперметрин 100 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

SPe8 – Опасен за пчелите

С несистемно и репелентно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ВАЗТАК НОВ 100 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Ливадна пеперуда 20 мл/дка

зеленчукови, бобови, житни и други култури

Италиански скакалец 20 мл/дка
Марокански скакалец 20 мл/дка
Кафявопетниста листозавивачка 0.015 %

Декоративни храсти и дървета

Гамозначна нощенка 0.025 %

хризантема и гербер

Листни въшки 0.03 %

хризантема

Ливадна пеперуда 15 мл/дка

ливадни треви, овощни, зеленчукови, бобови, житни култури и други.

20 мл/дка

Маков листояд

Пшеница Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Пшеница Обикновен житен бегач 30 мл/дка

ларви

30 дни
Пшеница Вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Пшеница Вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Пшеница Обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Пшеница Ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Пшеница Вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Ечемик Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Ечемик Обикновен житен бегач 30 мл/дка

ларви

30 дни
Ечемик Вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Ечемик Вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Ечемик Обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Ечемик Ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Ечемик Вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Ръж Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Ръж Вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Ръж Вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Ръж Обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Ръж Ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Ръж Вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Тритикале Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Тритикале Вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Тритикале Вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Тритикале Обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Тритикале Ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Тритикале Вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Тритикале Вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Овес Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Овес Обикновен житен бегач 30 мл/дка

ларви

30 дни
Овес Вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Овес Вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Овес Обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Овес Ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Овес Вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Рапица Рапичен цветояд 10 мл/дка 30 дни
Рапица Мъхнат бръмбар 20 мл/дка 30 дни
Лоза Гроздови молци 0.0125 % 14 дни
Лоза Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 14 дни
Картофи Колорадски бръмбар 10 мл/дка 7 дни
Картофи Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Домати Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Домати Минираща муха 0.03 %

срещу имаго (възрастно насекомо)

7 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
Домати Колорадски бръмбар 10 мл/дка 7 дни
Домати Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Тютюн Оранжерийна белокрилка 30 мл/дка 60 дни
Тютюн Листни въшки 30 мл/дка 60 дни
Тютюн Тютюнев трипс 30 мл/дка 60 дни
Тютюн Тютюнев трипс 16 мл/дка

Самолетно третиране - с дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка работен разтвор.

60 дни
Круша Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Круша Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Круша Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Круша Кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Круша Малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Круша Голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Круша Розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Круша Глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Круша Кафявопетниста листозавивачка 0.015 % 7 дни
Круша Пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Круша Крушова листна бълха 0.02 % 7 дни
Круша Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Круша Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Дюля Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Дюля Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Дюля Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Дюля Малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Дюля Розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Дюля Глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Дюля Кафявопетниста листозавивачка 0.015 % 7 дни
Дюля Пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Дюля Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Дюля Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Ябълка Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Ябълка Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Ябълка Кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Ябълка Малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Ябълка Голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Ябълка Розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Ябълка Глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Ябълка Кафявопетниста листозавивачка 0.015 % 7 дни
Ябълка Пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Ябълка Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Ябълка Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Краставици Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
Краставици Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Слънчоглед Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

Слънчоглед Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

Пипер Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Пипер Листни въшки 30 мл/дка 14 дни
Пипер Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Пипер Колорадски бръмбар 10 мл/дка 14 дни
Пипер Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Патладжан Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Патладжан Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 10 мл/дка 7 дни
Патладжан Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Праскова Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Праскова Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Праскова Сливов плодов червей 0.0125 % 7 дни
Праскова Кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Праскова Малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Праскова Голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Праскова Розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Праскова Глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Праскова Пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Праскова Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Праскова Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Зеле Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Броколи Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Брюкселско зеле Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Царевица Обикновен житен бегач 30 мл/дка

ларви

30 дни
Зелен фасул Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Зелен фасул Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Маруля Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Маруля Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Спанак Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Грах Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Грах Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Грах Грахова листна въшка 20 мл/дка 14 дни
Череша Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Череша Кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Череша Черешова муха 0.015 % 7 дни
Череша Малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Череша Розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Череша Глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Череша Пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Череша Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Череша Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Слива Сливов плодов червей 0.0125 % 7 дни
Слива Кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Слива Малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Слива Голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Слива Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Захарно цвекло Обикновена цвеклова щитоноска 12.5 мл/дка 24 дни
Захарно цвекло Обикновена цвеклова бълха 12.5 мл/дка 24 дни
Захарно цвекло Зелева нощенка 12.5 мл/дка 24 дни
Захарно цвекло Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

24 дни
Захарно цвекло Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

24 дни
Памук Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

Памук Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

Соя Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Соя Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Фасул Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Фасул Минираща муха 0.03 %

срещу имаго (възрастно насекомо)

14 дни
Фасул Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Нахут Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Нахут Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Лен Кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Вишна Кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Вишна Черешова муха 0.015 % 7 дни
Кайсия Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Кайсия Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Кайсия Сливов плодов червей 0.0125 % 7 дни
Кайсия Кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Кайсия Голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Кайсия Розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Кайсия Глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Кайсия Кафявопетниста листозавивачка 0.015 % 7 дни
Кайсия Пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Кайсия Анарзия 0.015 % 7 дни
Кайсия Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Кайсия Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Орех Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Орех Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Артишок Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Аспержа Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Люцерна Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Люцерна Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Кръмно цвекло Обикновена цвеклова щитоноска 12.5 мл/дка 24 дни
Кръмно цвекло Обикновена цвеклова бълха 12.5 мл/дка 24 дни
Кръмно цвекло Ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

24 дни
Кръмно цвекло Ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

24 дни
Червено цвекло Обикновена цвеклова щитоноска 12.5 мл/дка 24 дни
Червено цвекло Обикновена цвеклова бълха 12.5 мл/дка 24 дни
Роза Розена листозавивачка 0.015 %
Роза Обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 %
Роза Агрилус 20 мл/дка
Тиквичка Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.