ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

търговско наименование ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 100 г/л
производител BASF
Категория на употреба втора професионална

SPe8 – Опасен за пчелите

С несистемно и репелентно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВАЗТАК НОВ 100 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
ливадна пеперуда 20 мл/дка

зеленчукови, бобови, житни и други култури

италиански скакалец 20 мл/дка
марокански скакалец 20 мл/дка
кафявопетниста листозавивачка 0.015 %

Декоративни храсти и дървета

Гамозначна нощенка 0.025 %

хризантема и гербер

Листни въшки 0.03 %

хризантема

ливадна пеперуда 15 мл/дка

ливадни треви, овощни, зеленчукови, бобови, житни култури и други.

20 мл/дка

Маков листояд

Пшеница ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Пшеница Обикновен житен бегач 30 мл/дка

ларви

30 дни
Пшеница вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Пшеница вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Пшеница обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Пшеница ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Пшеница вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Ечемик ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Ечемик Обикновен житен бегач 30 мл/дка

ларви

30 дни
Ечемик вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Ечемик вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Ечемик обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Ечемик ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Ечемик вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Ръж ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Ръж вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Ръж вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Ръж обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Ръж ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Ръж вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Тритикале ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Тритикале вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Тритикале вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Тритикале обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Тритикале ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Тритикале вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Тритикале вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Овес ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

30 дни
Овес Обикновен житен бегач 30 мл/дка

ларви

30 дни
Овес вредна житна дървеница 12 мл/дка

Самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор 1,5 л/дка.

30 дни
Овес вредна житна дървеница 12.5 мл/дка

срещу ларви

30 дни
Овес обикновена житна пиявица 12.5 мл/дка 30 дни
Овес ливадна пеперуда 15 мл/дка 30 дни
Овес вредна житна дървеница 20 мл/дка

срещу възрастно насекомо

30 дни
Рапица Рапичен цветояд 10 мл/дка 30 дни
Рапица мъхнат бръмбар 20 мл/дка 30 дни
Лоза Гроздови молци 0.0125 % 14 дни
Лоза обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 14 дни
Картофи Колорадски бръмбар 10 мл/дка 7 дни
Картофи ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Домати ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Домати минираща муха 0.03 %

срещу имаго (възрастно насекомо)

7 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
Домати Колорадски бръмбар 10 мл/дка 7 дни
Домати ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Тютюн Оранжерийна белокрилка 30 мл/дка 60 дни
Тютюн Листни въшки 30 мл/дка 60 дни
Тютюн тютюнев трипс 30 мл/дка 60 дни
Тютюн тютюнев трипс 16 мл/дка

Самолетно третиране - с дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка работен разтвор.

60 дни
Круша ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Круша Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Круша Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Круша кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Круша малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Круша голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Круша розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Круша глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Круша кафявопетниста листозавивачка 0.015 % 7 дни
Круша пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Круша крушова листна бълха 0.02 % 7 дни
Круша обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Круша ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Дюля ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Дюля Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Дюля Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Дюля малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Дюля розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Дюля глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Дюля кафявопетниста листозавивачка 0.015 % 7 дни
Дюля пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Дюля обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Дюля ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Ябълка ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Ябълка Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Ябълка кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Ябълка малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Ябълка голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Ябълка розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Ябълка глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Ябълка кафявопетниста листозавивачка 0.015 % 7 дни
Ябълка пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Ябълка обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Ябълка ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Краставици ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
Краставици ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Слънчоглед ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

Слънчоглед ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

Пипер ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Пипер Листни въшки 30 мл/дка 14 дни
Пипер Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Пипер Колорадски бръмбар 10 мл/дка 14 дни
Пипер ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Патладжан ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Патладжан Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 10 мл/дка 7 дни
Патладжан ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Праскова ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Праскова Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Праскова сливов плодов червей 0.0125 % 7 дни
Праскова кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Праскова малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Праскова голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Праскова розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Праскова глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Праскова пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Праскова обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Праскова ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Зеле ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Броколи Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Брюкселско зеле Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Царевица Обикновен житен бегач 30 мл/дка

ларви

30 дни
Зелен фасул ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Зелен фасул ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Маруля Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Маруля ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Спанак Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Грах ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Грах ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Грах грахова листна въшка 20 мл/дка 14 дни
Череша ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Череша кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Череша черешова муха 0.015 % 7 дни
Череша малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Череша розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Череша глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Череша пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Череша обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Череша ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Слива сливов плодов червей 0.0125 % 7 дни
Слива кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Слива малка зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Слива голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Слива обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Захарно цвекло Обикновена цвеклова щитоноска 12.5 мл/дка 24 дни
Захарно цвекло Обикновена цвеклова бълха 12.5 мл/дка 24 дни
Захарно цвекло Зелева нощенка 12.5 мл/дка 24 дни
Захарно цвекло ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

24 дни
Захарно цвекло ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

24 дни
Памук ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

Памук ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

Соя ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Соя ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Фасул ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Фасул минираща муха 0.03 %

срещу имаго (възрастно насекомо)

14 дни
Фасул ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Нахут ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Нахут ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Лен кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Вишна кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Вишна черешова муха 0.015 % 7 дни
Кайсия ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

7 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Кайсия Източен плодов червей 0.0125 % 7 дни
Кайсия сливов плодов червей 0.0125 % 7 дни
Кайсия кръгломиниращ молец 0.015 % 7 дни
Кайсия голяма зимна педомерка 0.015 % 7 дни
Кайсия розена листозавивачка 0.015 % 7 дни
Кайсия глогова листозавивачка 0.015 % 7 дни
Кайсия кафявопетниста листозавивачка 0.015 % 7 дни
Кайсия пръстенотворка 0.015 % 7 дни
Кайсия анарзия 0.015 % 7 дни
Кайсия обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Кайсия ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

7 дни
Орех Ябълков плодов червей 0.0125 % 7 дни
Орех обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 % 7 дни
Артишок Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Аспержа Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

14 дни
Люцерна ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

14 дни
Люцерна ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

14 дни
Кръмно цвекло Обикновена цвеклова щитоноска 12.5 мл/дка 24 дни
Кръмно цвекло Обикновена цвеклова бълха 12.5 мл/дка 24 дни
Кръмно цвекло ливадна пеперуда 15 мл/дка

гъсеници II-III възраст

24 дни
Кръмно цвекло ливадна пеперуда 20 мл/дка

гъсеници IV и V възраст

24 дни
Червено цвекло Обикновена цвеклова щитоноска 12.5 мл/дка 24 дни
Червено цвекло Обикновена цвеклова бълха 12.5 мл/дка 24 дни
Роза розена листозавивачка 0.015 %
Роза обикновена сливова щитоносна въшка 0.02 %
Роза агрилус 20 мл/дка
Тиквичка Оранжерийна белокрилка 0.03 %

оранжерийно производство

7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.