ФЛАЙЪР

Търговско наименование ФЛАЙЪР
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 50 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФЛАЙЪР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 15 мл/дка

Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта) 

Срещу BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) След поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 10 мл/дка

Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта)

Внася се във фаза BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) след поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 15 мл/дка

Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта) 

Срещу BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) След поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 10 мл/дка

Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта)

Внася се във фаза BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) след поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ръж Едногодишни широколистни плевели 10 мл/дка

Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта)

Внася се във фаза BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) след поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 15 мл/дка

Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта) 

Срещу BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) След поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 10 мл/дка

Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта)

Внася се във фаза BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) след поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Овес Едногодишни широколистни плевели 15 мл/дка

Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта) 

Срещу BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) След поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Овес Едногодишни широколистни плевели 10 мл/дка

Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта)

Внася се във фаза BBCH 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) след поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.