Тритикале (Triticosecale)

регистрирани препарати за растителна защита при Тритикале

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиБАТЪЛ ДЕЛТА
едногодишни житни плевелиЗЕРРАТЕ
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиТЕНУРОН 75
едногодишни широколистни плевелиПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
едногодишни широколистни плевелиТРИБЕ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиМЕТСУРАМ 200 ВГ
едногодишни широколистни плевелиФИНИ ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИША 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЕРГОН ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРЕЙЛЪР
едногодишни широколистни плевелиАкурат 20 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИРОН 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиРИКОРСО
едногодишни широколистни плевелиБИАТЛОН 4Д
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиТАРИКА
едногодишни широколистни плевелиАкурат 20 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИНУ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиБАТЪЛ ДЕЛТА
едногодишни широколистни плевелиЗЕРРАТЕ
едногодишни широколистни плевелиБЕЛУРЕ – Т
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Широколистни плевелиРЕФАЙН ЕКСТРА
Широколистни плевелиПОЛИМЕР ВГ
Широколистни плевелиАЛИАНС ВГ
Широколистни плевелиСТАРАНЕ ГОЛД
Широколистни плевелиОМНЕРА ОД
Широколистни плевелиПЕЛИКАН ДЕЛТА
Широколистни плевелиХАРМОНИ ЕКСТРА СГ

регистрации срещу неприятели

вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
вредна житна дървеницаПИРИНЕКС 48 ЕК
вредна житна дървеницаРЕЛДАН 40 ЕК
вредна житна дървеницаМОСПИЛАН 20 СП
вредна житна дървеницаСУМИЦИДИН 5 ЕК
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
вредна житна дървеницаМАВРИК 2 Ф
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаСУМИ АЛФА 5 ЕК
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаДЕЦИС 2,5 ЕК
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ МЕГА
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
галициПРОТЕУС 110 ОД
галициМАГЕОС
Житна листозавивачкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Житна листозавивачкаПОЛИ 500 ЕК
Житна листозавивачкаЦИТРИН МАКС
Житна листозавивачкаМАГЕОС
Житна листозавивачкаЦИПЕРТ 500 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиНуреле М
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Листни въшкиШЕРПА 100 ЕВ
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
Листни въшкиШЕРПА 100 ЕК
Листни въшкиНуреле М
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиАФИКАР 100 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРФОР 100 ЕК
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиМОСПИЛАН 20 СП
Листни въшкиЦАЙПЕР 10 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиЦИКЛОН 10 ЕК
Листни въшкиЦИКЛОН 100 ЕВ
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
Листни въшкиЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Листни въшки по класоветеМАГЕОС
листоминиращи мухиПРОТЕУС 110 ОД
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
миниращи мухиМАГЕОС
Обикновен житен бегачБИСКАЯ 240 ОД
Обикновен житен бегачМОСПИЛАН 20 СП
Обикновен житен бегачАУСТРАЛ ПЛЮС
обикновена житна пиявицаСУМИЦИДИН 5 ЕК
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
обикновена житна пиявицаМАВРИК 2 Ф
обикновена житна пиявицаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаПРОТЕУС 110 ОД
обикновена житна пиявицаСУМИ АЛФА 5 ЕК
обикновена житна пиявицаДЕЦИС 2,5 ЕК
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ МЕГА
обикновена житна пиявицаФЮРИ 10 ЕК
обикновена житна пиявицаМОСПИЛАН 20 СП
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
телени червеиАУСТРАЛ ПЛЮС
телени червеиМОКАП 10 Г
хесенска мухаМОСПИЛАН 20 СП
ЦикадиМАГЕОС
шведска мухаМОСПИЛАН 20 СП

регистрации срещу болести

Брашнеста манаСЕГУРИС ЕКСТРА
Брашнеста манаОЗИРИС
Брашнеста манаПРИАКСОР ЕК
Брашнеста манаПРОЗАРО 250 ЕК
Брашнеста манаФЕЗАН
Брашнеста манаСОЛИГОР 425 ЕК
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаЗЕНИТ
Брашнеста манаРИЗА 20 ЕК
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаАКАПЕЛА ПЛЮС
Брашнеста манаДИАМАНТ МАКС
Брашнеста манаРИЗА 20 ЕК
Брашнеста манаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Брашнеста манаАКАНТО ПЛЮС
вджуджаваща главняДИФЕНД ФС
вджуджаваща главняДИФЕНД ЕКСТРА
Жълта РъждаДИАМАНТ МАКС
Жълта РъждаАЗАКА
Жълта РъждаАКАПЕЛА ПЛЮС
Жълта РъждаЦИПРАЗО
Жълта РъждаЗЕНИТ
Жълта РъждаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Жълта РъждаАКАПЕЛА 250 СК
Жълта РъждаАКАНТО ПЛЮС
Жълта РъждаЕЛАТУС ПЛЮС
Жълта РъждаАКАНТО 250 СК
Жълта РъждаКОМРАД
Жълта РъждаКАМРАТ
Жълто-кафяви петнаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Жълто-кафяви петнаАКАПЕЛА ПЛЮС
Жълто-кафяви петнаАКАНТО ПЛЮС
Кафява ръждаЗЕНИТ
Кафява ръждаСОЛИГОР 425 ЕК
Кафява ръждаКАМРАТ
Кафява ръждаАКАНТО ПЛЮС
Кафява ръждаБАУНТИ СК
Кафява ръждаЕЛАТУС ПЛЮС
Кафява ръждаАМИСТАР ОПТИ 480 СК
Кафява ръждаДИАМАНТ МАКС
Кафява ръждаРУБРИК 125 СК
Кафява ръждаОЛИМПУС СК
Кафява ръждаЦИПРАЗО
Кафява ръждаОЗИРИС
Кафява ръждаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Кафява ръждаАКАПЕЛА 250 СК
Кафява ръждаАКАНТО 250 СК
Кафява ръждаКОМРАД
Кафява ръждаПРИОРИ ОПТИ СК
Кафява ръждаОРТИВА ОПТИ СК
Кафява ръждаАЗАКА
Кафява ръждаАКАПЕЛА ПЛЮС
Листен пригорАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Листен пригорАКАПЕЛА ПЛЮС
Листен пригорАКАНТО ПЛЮС
Листен пригорСОЛИГОР 425 ЕК
Листен пригорОЗИРИС
Листен пригорЕЛАТУС ПЛЮС
Листни петнаАМИСТАР ОПТИ 480 СК
Листни петнаОЛИМПУС СК
Листни петнаЗоксис 250 СК
Листни петнаДИАМАНТ МАКС
Листни петнаПРИОРИ ОПТИ СК
Листни петнаБОЛТ ХL
Листни петнаОРТИВА ОПТИ СК
Листни петнаЕЛАТУС ПЛЮС
Листни петнаПРОЗАРО 250 ЕК
Листни петнаСЕГУРИС ЕКСТРА
Листни петнаСОЛИГОР 425 ЕК
Листни петнаКУСТОДИЯ
Мрежовидни листни петнаСОЛИГОР 425 ЕК
Петносване по класаАКАПЕЛА 250 СК
Петносване по класаАКАНТО 250 СК
Петносване по класаАКАПЕЛА ПЛЮС
Петносване по класаАКАНТО ПЛЮС
Петносване по класаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
петносване по плевитеСЕГУРИС ЕКСТРА
Праховита главняВИБРАНС ДУО
Праховита главняТАРКЗА 06 ФС
Праховита главняКИНТО ПЛЮС ФС
Ранен листен пригорКОМРАД
Ранен листен пригорРИЗА 20 ЕК
Ранен листен пригорАКАПЕЛА ПЛЮС
Ранен листен пригорКАМРАТ
Ранен листен пригорАКАНТО ПЛЮС
Ранен листен пригорЗЕНИТ
Ранен листен пригорАКАПЕЛА 250 СК
Ранен листен пригорОЗИРИС
Ранен листен пригорАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Ранен листен пригорАКАНТО 250 СК
Ранен листен пригорЦИПРАЗО
РъждаКУСТОДИЯ
РъждаСЕГУРИС ЕКСТРА
РъждаПРИАКСОР ЕК
СепториозаАУСТРАЛ ПЛЮС
СепториозаВИБРАНС ДУО
СепториозаРУБРИК 125 СК
СепториозаПРИАКСОР ЕК
СепториозаБАУНТИ СК
Снежна плесенВИБРАНС ДУО
Снежна плесенКИНТО ПЛЮС ФС
Снежна плесенМАКСИМ 025 ФС
Снежна плесенЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Снежна плесенРедиго 100 ФС
Снежна плесенСОЛИГОР 425 ЕК
Твърда главняЛАМАДОР 400 ФС
Твърда главняДИФЕНД ЕКСТРА
Твърда главняКИНТО ПЛЮС ФС
Твърда главняМАКСИМ 025 ФС
Твърда главняДИФЕНД ФС
Твърда главняВИБРАНС ДУО
Твърда главняАУСТРАЛ ПЛЮС
фузарийно кореново гниенеКИНТО ПЛЮС ФС
фузарийно кореново гниенеРедиго 100 ФС
фузарийно кореново гниенеВИБРАНС ДУО
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ 025 ФС
фузариозаДИФЕНД ЕКСТРА
фузариозаАУСТРАЛ ПЛЮС
фузариозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
фузариозаРИЗА 20 ЕК
Фузариоза по класаПРОЗАРО 250 ЕК
Фузариоза по класаКУСТОДИЯ
Фузариоза по класаСОЛИГОР 425 ЕК
Фузариоза по класаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
хелминтоспориозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
хелминтоспориозаСЕГУРИС ЕКСТРА
хелминтоспориозаАЗАКА
Черна стъблена ръждаРИЗА 20 ЕК