Тритикале (Triticosecale)

регистрирани препарати за растителна защита при Тритикале

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
едногодишни житни плевелиЦЕЛИО ВГ
едногодишни житни плевелиБАТЪЛ ДЕЛТА
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиТЕНУРОН 75
едногодишни широколистни плевелиАкурат 20 ВГ
едногодишни широколистни плевелиБЕЛУРЕ – Т
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиТРИБЕ 75
едногодишни широколистни плевелиПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
едногодишни широколистни плевелиФИНИ ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИША 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиМЕТСУРАМ 200 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИБЕ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИРОН 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЕРГОН ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРЕЙЛЪР
едногодишни широколистни плевелиТРИНУ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиАкурат 20 ВГ
едногодишни широколистни плевелиРИКОРСО
едногодишни широколистни плевелиБАТЪЛ ДЕЛТА
едногодишни широколистни плевелиЦЕЛИО ВГ
едногодишни широколистни плевелиБИАТЛОН 4Д
едногодишни широколистни плевелиТАРИКА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Широколистни плевелиХАРМОНИ ЕКСТРА СГ
Широколистни плевелиРЕФАЙН ЕКСТРА
Широколистни плевелиПОЛИМЕР ВГ
Широколистни плевелиОМНЕРА ОД
Широколистни плевелиАЛИАНС ВГ
Широколистни плевелиСТАРАНЕ ГОЛД
Широколистни плевелиПЕЛИКАН ДЕЛТА

регистрации срещу неприятели

вредна житна дървеницаПИРИНЕКС 48 ЕК
вредна житна дървеницаРЕЛДАН 40 ЕК
вредна житна дървеницаМОСПИЛАН 20 СП
вредна житна дървеницаСУМИЦИДИН 5 ЕК
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
вредна житна дървеницаМАВРИК 2 Ф
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаСУМИ АЛФА 5 ЕК
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаДЕЦИС 2,5 ЕК
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ МЕГА
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
галициПРОТЕУС 110 ОД
галициМАГЕОС
Житна листозавивачкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Житна листозавивачкаПОЛИ 500 ЕК
Житна листозавивачкаЦИТРИН МАКС
Житна листозавивачкаМАГЕОС
Житна листозавивачкаЦИПЕРТ 500 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиАФИКАР 100 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
Листни въшкиШЕРПА 100 ЕК
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиАФИКАР 100
Листни въшкиЦИПЕРФОР 100 ЕК
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиМОСПИЛАН 20 СП
Листни въшкиЦАЙПЕР 10 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиЦИКЛОН 10 ЕК
Листни въшкиЦИКЛОН 100 ЕВ
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
Листни въшкиШЕРПА 100 ЕВ
Листни въшкиЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшки по класоветеМАГЕОС
листоминиращи мухиПРОТЕУС 110 ОД
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
миниращи мухиМАГЕОС
Обикновен житен бегачМОСПИЛАН 20 СП
Обикновен житен бегачБИСКАЯ 240 ОД
обикновена житна пиявицаСУМИЦИДИН 5 ЕК
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
обикновена житна пиявицаМАВРИК 2 Ф
обикновена житна пиявицаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаПРОТЕУС 110 ОД
обикновена житна пиявицаСУМИ АЛФА 5 ЕК
обикновена житна пиявицаДЕЦИС 2,5 ЕК
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ МЕГА
обикновена житна пиявицаФЮРИ 10 ЕК
обикновена житна пиявицаМОСПИЛАН 20 СП
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Сив червейАФИКАР 100
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
телени червеиМОКАП 10 Г
хесенска мухаМОСПИЛАН 20 СП
ЦикадиМАГЕОС
шведска мухаМОСПИЛАН 20 СП

регистрации срещу болести

Брашнеста манаСЕГУРИС ЕКСТРА
Брашнеста манаОЗИРИС
Брашнеста манаПРИАКСОР ЕК
Брашнеста манаПРОЗАРО 250 ЕК
Брашнеста манаФЕЗАН
Брашнеста манаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Брашнеста манаСОЛИГОР 425 ЕК
Брашнеста манаАКАНТО ПЛЮС
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаЗЕНИТ
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаРИЗА 20 ЕК
Брашнеста манаАКАПЕЛА ПЛЮС
Брашнеста манаДИАМАНТ МАКС
Брашнеста манаРИЗА 20 ЕК
вджуджаваща главняДИФЕНД ФС
вджуджаваща главняДИФЕНД ЕКСТРА
Жълта РъждаДИАМАНТ МАКС
Жълта РъждаАКАНТО 250 СК
Жълта РъждаАЗАКА
Жълта РъждаАКАПЕЛА ПЛЮС
Жълта РъждаЦИПРАЗО
Жълта РъждаЗЕНИТ
Жълта РъждаАКАПЕЛА 250 СК
Жълта РъждаЕЛАТУС ПЛЮС
Жълта РъждаКОМРАД
Жълта РъждаКАМРАТ
Жълта РъждаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Жълта РъждаАКАНТО ПЛЮС
Жълто-кафяви петнаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Жълто-кафяви петнаАКАНТО ПЛЮС
Жълто-кафяви петнаАКАПЕЛА ПЛЮС
Кафява ръждаЗЕНИТ
Кафява ръждаКАМРАТ
Кафява ръждаСОЛИГОР 425 ЕК
Кафява ръждаБАУНТИ СК
Кафява ръждаЕЛАТУС ПЛЮС
Кафява ръждаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Кафява ръждаДИАМАНТ МАКС
Кафява ръждаРУБРИК 125 СК
Кафява ръждаАКАНТО 250 СК
Кафява ръждаЦИПРАЗО
Кафява ръждаПРИОРИ ОПТИ СК
Кафява ръждаОЗИРИС
Кафява ръждаАКАПЕЛА 250 СК
Кафява ръждаОРТИВА ОПТИ СК
Кафява ръждаКОМРАД
Кафява ръждаАКАНТО ПЛЮС
Кафява ръждаАМИСТАР ОПТИ 480 СК
Кафява ръждаАЗАКА
Кафява ръждаАКАПЕЛА ПЛЮС
Кафява ръждаОЛИМПУС СК
Листен пригорАКАНТО ПЛЮС
Листен пригорАКАПЕЛА ПЛЮС
Листен пригорСОЛИГОР 425 ЕК
Листен пригорОЗИРИС
Листен пригорАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Листен пригорЕЛАТУС ПЛЮС
Листни петнаПРИОРИ ОПТИ СК
Листни петнаОРТИВА ОПТИ СК
Листни петнаЗоксис 250 СК
Листни петнаДИАМАНТ МАКС
Листни петнаБОЛТ ХL
Листни петнаАМИСТАР ОПТИ 480 СК
Листни петнаЕЛАТУС ПЛЮС
Листни петнаОЛИМПУС СК
Листни петнаПРОЗАРО 250 ЕК
Листни петнаСЕГУРИС ЕКСТРА
Листни петнаСОЛИГОР 425 ЕК
Листни петнаКУСТОДИЯ
Мрежовидни листни петнаСОЛИГОР 425 ЕК
Петносване по класаАКАПЕЛА 250 СК
Петносване по класаАКАНТО ПЛЮС
Петносване по класаАКАПЕЛА ПЛЮС
Петносване по класаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Петносване по класаАКАНТО 250 СК
петносване по плевитеСЕГУРИС ЕКСТРА
Праховита главняВИБРАНС ДУО
Праховита главняТАРКЗА 06 ФС
Праховита главняКИНТО ПЛЮС ФС
Ранен листен пригорКОМРАД
Ранен листен пригорАКАНТО ПЛЮС
Ранен листен пригорРИЗА 20 ЕК
Ранен листен пригорАКАПЕЛА ПЛЮС
Ранен листен пригорАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Ранен листен пригорКАМРАТ
Ранен листен пригорАКАНТО 250 СК
Ранен листен пригорЗЕНИТ
Ранен листен пригорАКАПЕЛА 250 СК
Ранен листен пригорОЗИРИС
Ранен листен пригорЦИПРАЗО
РъждаКУСТОДИЯ
РъждаСЕГУРИС ЕКСТРА
РъждаПРИАКСОР ЕК
СепториозаВИБРАНС ДУО
СепториозаРУБРИК 125 СК
СепториозаПРИАКСОР ЕК
СепториозаБАУНТИ СК
Снежна плесенКИНТО ПЛЮС ФС
Снежна плесенМАКСИМ 025 ФС
Снежна плесенЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Снежна плесенРедиго 100 ФС
Снежна плесенСОЛИГОР 425 ЕК
Снежна плесенВИБРАНС ДУО
Твърда главняДИФЕНД ЕКСТРА
Твърда главняКИНТО ПЛЮС ФС
Твърда главняМАКСИМ 025 ФС
Твърда главняДИФЕНД ФС
Твърда главняВИБРАНС ДУО
Твърда главняЛАМАДОР 400 ФС
фузарийно кореново гниенеКИНТО ПЛЮС ФС
фузарийно кореново гниенеРедиго 100 ФС
фузарийно кореново гниенеВИБРАНС ДУО
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ 025 ФС
фузариозаДИФЕНД ЕКСТРА
фузариозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
фузариозаРИЗА 20 ЕК
Фузариоза по класаПРОЗАРО 250 ЕК
Фузариоза по класаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Фузариоза по класаКУСТОДИЯ
Фузариоза по класаСОЛИГОР 425 ЕК
хелминтоспориозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
хелминтоспориозаСЕГУРИС ЕКСТРА
хелминтоспориозаАЗАКА
Черна стъблена ръждаРИЗА 20 ЕК