Тритикале (Triticosecale)

Регистрирани препарати за растителна защита при Тритикале

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
Вджуджаваща главня
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
Листен пригор
Листни петна
Мрежовидни листни петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Праховита главня
Ранен листен пригор
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Фузариум
Хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Хесенска муха
Цикади
Шведска муха