ПРОПЪРТИ 180 СК

Търговско наименование ПРОПЪРТИ 180 СК
Тип фунгицид
Активни вещества Пириофенон 180 г/л
Производител ИСК
Категория на употреба втора професионална

С контактно и локално системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРОПЪРТИ 180 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

Ечемик Брашнеста мана 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-49/50

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

Ръж Брашнеста мана 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

Тритикале Брашнеста мана 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

Овес Брашнеста мана 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-49/50

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.