ВЕРБЕН

Търговско наименование ВЕРБЕН
Тип фунгицид
Активни вещества Протиоконазол 200 г/л
Прокиназид 50 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВЕРБЕН за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Базично гниене 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Пшеница Брашнеста мана 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Пшеница Жълта Ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Пшеница Жълто-кафяви петна 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Пшеница Кафява ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Пшеница Ранен листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ечемик Брашнеста мана 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ечемик Кафява ръжда 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ечемик Листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ечемик Мрежести петна 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ечемик Рамулариоза 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ръж Брашнеста мана 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ръж Листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Тритикале Базично гниене 75 - 100 мл/дка

Зимно тритикале

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Тритикале Брашнеста мана 75 - 100 мл/дка

Зимно тритикале

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Тритикале Жълта Ръжда 75 - 100 мл/дка

Зимно тритикале

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Тритикале Кафява ръжда 75 - 100 мл/дка

Зимно тритикале

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Тритикале Листен пригор 75 - 100 мл/дка

Зимно тритикале

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Тритикале Ранен листен пригор 75 - 100 мл/дка

Зимно тритикале

Внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.