ЦИПЕРФОР 100 ЕК

Търговско наименование ЦИПЕРФОР 100 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Циперметрин 100 г/л
Производител СБМ Девелопмънт
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчели

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЦИПЕРФОР 100 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Листни въшки 25 мл/дка 21 дни
Ръж Листни въшки 25 мл/дка 21 дни
Тритикале Листни въшки 25 мл/дка 21 дни
Рапица Рапичен цветояд 15 мл/дка 7 дни
Лоза Лозова листозавивачка 50 мл/дка 7 дни
Лоза Шарен гроздов молец 40 мл/дка 7 дни
Картофи Колорадски бръмбар 20 мл/дка 7 дни
Ябълка Миниращ молец 30 мл/дка 14 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 30 мл/дка 14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.