ИНПУТ

Търговско наименование ИНПУТ
Тип фунгицид
Активни вещества Протиоконазол 160 г/л
Спироксамин 300 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ИНПУТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Кафява ръжда 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Пшеница Фузарийно кореново гниене 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Пшеница Базично гниене 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Пшеница Брашнеста мана 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Пшеница Жълто-кафяви петна 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Пшеница Петносване по класа 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Пшеница Ранен листен пригор 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Пшеница Снежна плесен 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Пшеница Фузариоза по класа 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Ечемик Брашнеста мана 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Ечемик Листен пригор 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ечемик Листна ръжда 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ечемик Мрежести петна 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Ечемик Снежна плесен 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ечемик Фузариоза по класа 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ръж Брашнеста мана 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Ръж Ранен листен пригор 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Ръж Фузарийно кореново гниене 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ръж Кафява ръжда 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Ръж Листен пригор 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ръж Снежна плесен 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ръж Фузариоза по класа 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Тритикале Ранен листен пригор 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Тритикале Базично гниене 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Тритикале Брашнеста мана 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Тритикале Кафява ръжда 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Тритикале Листни петна 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Тритикале Петносване по класа 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Тритикале Фузариоза по класа 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Овес Базично гниене 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Овес Брашнеста мана 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Овес Коронеста ръжда 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Овес Листни петна 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Овес Петносване по класа 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Овес Снежна плесен 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Овес Фузариоза по класа 125 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Спелта Брашнеста мана 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Спелта Кафява ръжда 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Спелта Септориоза 60 - 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Спелта Базично гниене 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Спелта Жълто-кафяви петна 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Спелта Петносване по класа 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Спелта Фузарийно кореново гниене 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
Спелта Фузариоза по класа 125 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
42 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.