РИКОРСО

Търговско наименование РИКОРСО
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 200 г/кг
Производител Ротам Агрокемикал
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РИКОРСО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Включително устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели.

Внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист с работен разтвор 20-40 л/дка.

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Включително устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели.

Внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист с работен разтвор 20-40 л/дка.

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Включително устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели.

Внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист с работен разтвор 20-40 л/дка.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.