ПИТОН 75 ВДГ

търговско наименование ПИТОН 75 ВДГ
тип хербицид
Активни вещества трибенурон метил 750 г/кг
производител ГАТ Макроенкапсулейшън
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата ПИТОН 75 ВДГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели1.5 г/дка

Включително слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели.

Внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата( 13-29 ВВСН)
и фази на плевелите 2-4 лист.

Максимален брой приложения:1

Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка