ПИТОН 75 ВДГ

Търговско наименование ПИТОН 75 ВДГ
Тип хербицид
Активни вещества Трибенурон метил 750 г/кг
Производител Зенит Кроп Сайънсис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПИТОН 75 ВДГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 1.5 г/дка

Включително слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели.

Внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата( 13-29 ВВСН)
и фази на плевелите 2-4 лист.

Максимален брой приложения:1

Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.