ПИТОН 75 ВДГ

търговско наименование ПИТОН 75 ВДГ
тип хербицид
Активни вещества трибенурон метил 750 г/кг
производител Зенит Кроп Сайънсис
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПИТОН 75 ВДГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели1.5 г/дка

Включително слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели.

Внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата( 13-29 ВВСН)
и фази на плевелите 2-4 лист.

Максимален брой приложения:1

Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.