ЕСТЕРОН 600 ЕК

Търговско наименование ЕСТЕРОН 600 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества 2,4 Д киселина 600 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕСТЕРОН 600 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 50 - 100 мл/дка

Включва паламида и поветица.

     Внасяне във фази ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите).

60 дни
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 50 - 100 мл/дка

Включва паламида и поветица.

     Внасяне във фази ВВСН 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите).

60 дни
Царевица Едногодишни широколистни плевели 50 - 100 мл/дка

Включва паламида и поветица.

     ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти лист до разтваряне на 6-ти лист), ВВСН 14-16(Фаза 4-6 лист на плевелите).
Не се прилага при сладка царевица и при семепроизводство на царевица!

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.