ЕСТЕРОН 600 ЕК

търговско наименование ЕСТЕРОН 600 ЕК
тип хербицид
Активни вещества 2,4 Д киселина 600 г/л
производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕСТЕРОН 600 ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели50 - 100 мл/дка

Включва паламида и поветица.

Внасяне във фази ВВСН 21-30(начало на братене-начало на удължаване на стъблото) ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите)

60 дни
Ечемикедногодишни широколистни плевели50 - 100 мл/дка

Включва паламида и поветица.

Внасяне във фази ВВСН 21-30(начало на братене-начало на удължаване на стъблото) ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите)

60 дни
Царевицаедногодишни широколистни плевели50 - 100 мл/дка

Включва паламида и поветица.

ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти лист до разтваряне на 6-ти лист), ВВСН 14-16(Фаза 4-6 лист на плевелите)
* Не се прилага при сладка царевица и при семепроизводство на царевица

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.