ВИКТУС ОД

Търговско наименование ВИКТУС ОД
Тип хербицид
Активни вещества Никосулфурон 40 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВИКТУС ОД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Житни плевели 100 - 150 мл/дка

      От 2ри до 8ми лист на културата (BBCH 12-18). Дозите на приложение са в зависимост от степента на заплевеляване. Разрешени са три дози на приложение : 100 мл/дка, 125 мл/дка, 150 мл/дка.

Включително балур от коренища.

Да не се прилага при сладка царевица!

Царевица Едногодишни широколистни плевели 100 - 150 мл/дка

В т.ч. балур от коренища

     От 2ри до 8ми лист на културата (BBCH 12-18). Дозите на приложение са в зависимост от степента на заплевеляване. Разрешени са три дози на приложение: 100 мл/дка, 125 мл/дка, 150 мл/дка.

Да не се прилага при сладка царевица!

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.