АДЕНГО 465 СК

търговско наименование АДЕНГО 465 СК
тип хербицид
Активни вещества изоксафлутол 225 г/л
тиенкарбазон 150 г/л
ципросулфамид (антидот) 150 мл/л
производител Bayer
Категория на употреба първа професионална

Регистрации на препарата АДЕНГО 465 СК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицаедногодишни житни плевели35 - 44 мл/дка

Включително балур от семена.

35 и 44 мл/дка (преди поникване) 35 мл/дка (ранно вегетационно).

Царевицаедногодишни широколистни плевели35 - 44 мл/дка

35 и 44 мл/дка (преди поникване) 35 мл/дка (ранно вегетационно).