АДЕНГО 465 СК

Търговско наименование АДЕНГО 465 СК
Тип хербицид
Активни вещества Изоксафлутол 225 г/л
Тиенкарбазон 150 г/л
Ципросулфамид (антидот) 150 мл/л
Производител Bayer
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АДЕНГО 465 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 35 - 44 мл/дка

Включително балур от семена.

35 и 44 мл/дка (преди поникване) 35 мл/дка (ранно вегетационно).

Царевица Едногодишни широколистни плевели 35 - 44 мл/дка

35 и 44 мл/дка (преди поникване) 35 мл/дка (ранно вегетационно).

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.