АКРИС

търговско наименование АКРИС
тип хербицид
Активни вещества диметенамид - П 280 г/л
тербутилазин 250 г/л
производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата АКРИС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицаедногодишни житни плевели200 - 300 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 00 -16 (След сеитба преди поникване - след поникване до 6 лист на културата)

Царевицаедногодишни широколистни плевели200 - 300 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 00 -16 (След сеитба преди поникване - след поникване до 6 лист на културата)