Царевица (Zea mays)

Регистрирани препарати за растителна защита при Царевица

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Гниене на семена
Дребни листни петна
Листна ръжда
Питиум
Почвени патогени
Ризоктонийно кореново гниене
Ризоктония
Ръжда
Северен листен пригор
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Хелминтоспориоза
Цветна главня
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Бръмбар
Гамозначна нощенка
Диабротика
Дървеници
Житна гъгрица
Житна муха
Западен коренов царевичен червей
Зелева муха
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Италиански скакалец
Листни въшки
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Молец по сушените плодове
Молци
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Огневки
Оризова гъгрица
Памукова нощенка
Пеперуди
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Светлокрака зелева бълха
Сив царевичен хоботник
Сив червей
Складови неприятели
Средиземноморски царевичен стъблопробивач
Стоножки
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Червен овощен акар
Шведска муха