Царевица (Zea mays)

Регистрирани препарати за растителна защита при Царевица

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
АДЕНГО 465 СКАДМЕТОАКРИСАКТИВУСБАЗИС 75 ДФБЕНТАДОРБИСМАРК КСБОРДЪР 480 СКБУЛПЕН 40 СКВИКТУС ОДГАЛИСТОПГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СКДЕФЛЕКСО МИКСДЖАНЕРО 480 СЛДИВАЕВОЛИЯЕКИП ОДЕКИП СКЕКСТЕНСОР ОДЕСТЕРОН 600 ЕКИНДИПЕН 40 СККАГУРАКАЛАРИС ПРОКАЛИСТО 100 СККАЛИСТО 480 СККАЛИСТО ПЛЮСКАМБИО СЛКАМИКС 560 СЕКАОСКАСПЪР 55 ВГКЕЛВИН ОДКИДЕКАКЛИК ДУОКЛИК ПРОКЛИОКЛИОФАР 600 СЛКОЛТРАНКОРЕЙЛАУДИС ВГЛЕНТАГРАН ВПЛОНТРЕЛ 600 СЛЛУМАКС 312ЛУМАКС 375МАЙСТЕР ОДМЕРЛИН ФЛЕКС 480 СКМЕРЛИН ФЛЕКС ЕКСТРАМИСТРАЛ ОПТИ 240 СКМОНСУН АКТИВ ОДНИКИТАОКСО 337 EКОНИКСОРДАГО СКОСОРНО СКПЕНДИ 33 ЕКПЕНДИ 40 СКПЕНДИГАН 330 ЕКПЕНДИГАН 330 ЕК НОВПЕНДИНОВАПЕНДИСТАР 40 СКПЕНКОТ 33 ЕКПЕНКОТ 40 СКПЕНТЕРПЕРМИТПИК 75 ВГПРИНЦИПАЛ ГОЛДПРОЛ АКВАСИЛБА СКСОЛОРИ 480 СКСТЕЛАР 210 СЛСТОМП АКВАСУВЕРЕН ОДСУЛКОГАН 300 СКСЪКСЕСЪР ТХТЕМЗА СКТИТУС 25 ДФУИНГ-ПФРАКСИОНХЕМНИКО 24 СКХЪДСЪН 200ХЪРЛЪР 200ШАРПЕН 33 ЕКШАРПЕН 40 СК
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Гниене на семена
Дребни листни петна
Листна ръжда
Питиум
Почвени патогени
Ризоктонийно кореново гниене
Ризоктония
Ръжда
Северен листен пригор
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Хелминтоспориоза
Цветна главня
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Бръмбар
Гамозначна нощенка
Диабротика
Дървеници
Житна гъгрица
Житна муха
Западен коренов царевичен червей
Зелева муха
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Италиански скакалец
Листни въшки
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Молец по сушените плодове
Молци
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Огневки
Оризова гъгрица
Памукова нощенка
Пеперуди
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Светлокрака зелева бълха
Сив царевичен хоботник
Сив червей
Складови неприятели
Средиземноморски царевичен стъблопробивач
Стоножки
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Шведска муха