Царевица (Zea mays)

регистрирани препарати за растителна защита при Царевица

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Гниене на семена
Дребни листни петна
Листна ръжда
питиум
почвени патогени
Ризоктония
Ръжда
северен листен пригор
фузарийно кореново гниене
Цветна главня
регистрации срещу неприятели
дървеници
Житна муха
западен коренов царевичен червей
италиански скакалец
Листни въшки
майски бръмбар
марокански скакалец
молци
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновена житна пиявица
Памукова нощенка
подземни нощенки
сив царевичен хоботник
Сив червей
Складови неприятели
телени червеи
трипси
Царевичен стъблопробивач
шведска муха