Царевица (Zea mays)

регистрирани препарати за растителна защита при Царевица

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Гниене на семена
Дребни листни петна
Листна ръжда
питиум
почвени патогени
Ризоктония
Ръжда
северен листен пригор
фузарийно кореново гниене
Цветна главня
регистрации срещу неприятели
Гамозначна нощенка
дървеници
Житна муха
западен коренов царевичен червей
Зелева муха
италиански скакалец
Листни въшки
майски бръмбар
Малка полска нощенка
марокански скакалец
молци
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена житна пиявица
овесена листна въшка
огневки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
подземни нощенки
Светлокрака зелева бълха
сив царевичен хоботник
Сив червей
Складови неприятели
Средиземноморски царевичен стъблопробивач
стоножки
телени червеи
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Червен овощен акар
шведска муха