КАОС

търговско наименование КАОС
тип хербицид
Активни вещества бентазон 480 г/л
производител Сапек Агро
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата КАОС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицаедногодишни широколистни плевели250 - 300 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 15-16 (Разтворен пети – шести лист)

Царевицамногогодишни широколистни плевели250 - 300 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 15-16 (Разтворен пети – шести лист)

Оризедногодишни широколистни плевели300 - 400 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 13-34/ 3 листа разтворени – удължаване на междувъзлието или фаза на съединяване; междувъзличта започват да се удължават, метлицата е дълга повече от 2 мм

Оризмногогодишни широколистни плевели300 - 400 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 13-34/ 3 листа разтворени – удължаване на междувъзлието или фаза на съединяване; междувъзличта започват да се удължават, метлицата е дълга повече от 2 мм