Ориз (Oryza sativa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ориз

Регистрации срещу плевели
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Житна гъгрица
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Молец по сушените плодове
Оризова гъгрица
Пеперуди
Плесенен акар
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Складови неприятели
Суринамски брашнояд