ГЪЛИВЕР 50 ВГ

Търговско наименование ГЪЛИВЕР 50 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Азимсулфурон 500 г/кг
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ГЪЛИВЕР 50 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Ориз Житни и широколистни плевели 4 - 5 г/дка

BBCH 12-29 на културата (две листа разтворени-видими са максималния брой братя)
Прилага се с прилепител Тренд 90- 0,1%

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.