ЗОКСИС 250 СК

Търговско наименование ЗОКСИС 250 СК
Тип фунгицид
Активни вещества Азоксистробин 250 г/л
Производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЗОКСИС 250 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

Продукта се внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Пшеница Кафява ръжда 80 - 100 мл/дка

Продукта се внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Пшеница Листни петна 80 - 100 мл/дка

Продукта се внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Пшеница Хелминтоспориоза 80 - 100 мл/дка

Продукта се внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Пшеница Черна стъблена ръжда 80 - 100 мл/дка

Продукта се внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Ечемик Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Ечемик Кафява ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Ечемик Листен пригор 80 - 100 мл/дка

Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Ечемик Листни петна 80 - 100 мл/дка

Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Ечемик Мрежести петна 80 - 100 мл/дка

Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Тритикале Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Тритикале Листни петна 80 - 100 мл/дка

Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 20-40 л/дка

35 дни
Домати Кафяви петна 70 - 80 мл/дка

Внесет във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене) .

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Домати Листна плесен 70 - 80 мл/дка

Внесет във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене) .

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Домати Мана 70 - 80 мл/дка

Внесет във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене) .

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс 7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Домати Брашнеста мана 70 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Лук Мана 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Лук Пурпурни петна 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Лук Ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Лук Шийно гниене 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Краставици Брашнеста мана 70 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7- 10; 5-7; 7-10 
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Краставици Аскохитоза 70 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7- 10; 5-7; 7-10 
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Краставици Мана 70 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7- 10; 5-7; 7-10 
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Пипер Кафяви петна 70 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Пипер Листна плесен 70 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Пипер Мана 70 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Пипер Брашнеста мана 64 - 70 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Патладжан Кафяви петна 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Патладжан Листна плесен 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Патладжан Мана 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Патладжан Брашнеста мана 64 - 70 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 7- 10
Работен разтвор - 80 л/дка

3 дни
Пъпеш Аскохитоза 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Пъпеш Брашнеста мана 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Пъпеш Мана 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Тиква Аскохитоза 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Тиква Брашнеста мана 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Тиква Мана 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Диня Аскохитоза 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Диня Брашнеста мана 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Диня Мана 64 - 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Брюкселско зеле Черни петна 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно развити- достигнат е типичния размер на главата).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 10-14.  
Работен разтвор 60-80 л/дка

14 дни
Брюкселско зеле Пръстеновидни петна 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно развити- достигнат е типичния размер на главата).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 10-14.  
Работен разтвор 60-80 л/дка

14 дни
Зелен фасул Ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-69 (котиледоните са напълно разтворени-край на цъфтежа).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 60-80 л/дка

7 дни
Зелен фасул Сиво гниене 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-69 (котиледоните са напълно разтворени-край на цъфтежа).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 60-80 л/дка

7 дни
Морков Алтернариоза 80 - 100 мл/дка

Внасят се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени-край на нарастването на корена) 

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Морков Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

Внасят се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени-край на нарастването на корена) 

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Грах Антракноза 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-69 (вижда се двойка обвивни листа-край на цъфтежа)

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 60-80 л/дка

14 дни
Грах Аскохитоза 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-69 (вижда се двойка обвивни листа-край на цъфтежа)

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 60-80 л/дка

14 дни
Грах Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-69 (вижда се двойка обвивни листа-край на цъфтежа)

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 60-80 л/дка

14 дни
Грах Ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-69 (вижда се двойка обвивни листа-край на цъфтежа)

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 60-80 л/дка

14 дни
Грах Сиво гниене 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-69 (вижда се двойка обвивни листа-край на цъфтежа)

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 60-80 л/дка

14 дни
Чесън Мана 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Чесън Пурпурни петна 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Чесън Ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

7 дни
Фасул Сиво гниене 80 - 100 мл/дка

Васул с шушулки. Внася се във фаза ВВСН 10-69 (котиледоните са напълно разтворени-край на цъфтежа).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10- 14
Работен разтвор 60-80 л/дка

14 дни
Ориз Припламване 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 41-59 (ранна фаза на вретенене: горната част на стъблото леко удебелена-край на изметлява-нето:възелът е на еднакво ниво с ушичките на флаговия лист).


Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 25 л/дка

28 дни
Ориз Хелминтоспориоза 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 41-59 (ранна фаза на вретенене: горната част на стъблото леко удебелена-край на изметлява-нето:възелът е на еднакво ниво с ушичките на флаговия лист).


Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс - 10- 14
Работен разтвор - 25 л/дка

28 дни
Ягода Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-85 (поява на първи лист-първи плодове със специ- фичния за сорта цвят ).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10
Работен разтвор 60-80 л/дка

3 дни
Артишок Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10
Работен разтвор 80-100 л/дка

7 дни
Артишок Мана 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10
Работен разтвор 80-100 л/дка

7 дни
Аспержа Ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-93

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10-14
Работен разтвор 60-80 л/дка

7 дни
Аспержа Стемфилиум 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-93

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:10-14
Работен разтвор 60-80 л/дка

7 дни
Праз Мана 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

15 дни
Праз Пурпурни петна 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

15 дни
Праз Ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.  
Работен разтвор 30-60 л/дка

15 дни
Тиквичка Мана 64 - 70 мл/дка

 

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
Тиквичка Аскохитоза 64 - 70 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 (котиледоните са напълно разтворени-девет и повече плода с типична форма и големина).

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията мин/макс:7-10
Работен разтвор 80 л/дка

3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.