ТЕЙЗЪР 250 СК

търговско наименование ТЕЙЗЪР 250 СК
тип фунгицид
Активни вещества азоксистробин 250 г/л
производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТЕЙЗЪР 250 СК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаБрашнеста мана100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10-за ечемик; 14-за пшеница
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка

Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то 

35 дни
ПшеницаЛистни петна100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10-за ечемик; 14-за пшеница
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка

Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то 

35 дни
Пшеницапетносване по плевите100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10-за ечемик; 14-за пшеница
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка

Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то 

35 дни
ПшеницаРъжда100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10-за ечемик; 14-за пшеница
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка

Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то 

35 дни
ЕчемикБрашнеста мана100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10-за ечемик; 14-за пшеница
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка

Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то 

35 дни
ЕчемикЛистни петна100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10-за ечемик; 14-за пшеница
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка

Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то 

35 дни
Ечемикпетносване по плевите100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10-за ечемик; 14-за пшеница
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка

Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то 

35 дни
ЕчемикРъжда100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) пролет

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10-за ечемик; 14-за пшеница
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка

Забележка: *Iво приложение не по – късно от ВВСН 39 **броя на приложенията зависи от нападение то 

35 дни
ДоматиБрашнеста мана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
Доматикафяви петна80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
ДоматиМана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
ЛукМана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-завършено образуването на капсулите; семената в млечна зрялост) Пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка
7 дни
ПиперБрашнеста мана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
Пиперкафяви петна80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
ПиперМана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
ПатладжанБрашнеста мана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
Патладжанкафяви петна80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
ПатладжанМана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (формиране на странични разклонения-девет и повече китки с плодове с типичен размер) пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
Зелечерни петна100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 35-39 (развитие на листата: централно стъбло-развитие на растителните части, които се използват)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 8-12
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
14 дни
Карфиолчерни петна100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 35-39 (централното стъбло е достигнало 50% от нормалната височина за вариетета-централното стъбло е достигнало пълната височина за вариетета)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 8-12
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
14 дни
Броколичерни петна100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 35-39 (централното стъбло е достигнало 50% от нормалната височина за вариетета-централното стъбло е достигнало пълната височина за вариетета)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 8-12
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
14 дни
Брюкселско зелечерни петна100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 35-39 (развитие на листата: централно стъбло-развитие на растителните части, които се използват)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 8-12
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
14 дни
МорковАлтернариоза80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-49 (разтворени 10 или повече същински листа-край на нарастването на корена) пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка
7 дни
ЧесънМана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-завършено образуването на капсулите; семената в млечна зрялост) Пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка
7 дни
ФасулАнтракноза100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-75 (вижда се първо странично разклонение-50% от чушките са достигнали типична дължина) в началото на нападението от болестта

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 8-14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
7 дни
ФасулРъжда100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-75 (вижда се първо странично разклонение-50% от чушките са достигнали типична дължина) в началото на нападението от болестта

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 8-14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
7 дни
Оризхелминтоспориоза100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 43-69 (средна фаза на вретенене:влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-край на цъфтежа) лято

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка 
 • Да се третира при сухи условия
28 дни
АспержаРъжда100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 60-79 след прибиране, при проява на първи симптоми

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10-21 в зависимост от нападението от болестта
 • Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка
ПразМана80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-79 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-завършено образуването на капсулите; семената в млечна зрялост) Пролет, лято

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка
15 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.