ТАЛИЗМА УЛ

търговско наименование ТАЛИЗМА УЛ
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 20 г/л
производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТАЛИЗМА УЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаБрашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеницажитна гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ПшеницаЗърнов бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеницазърнояди42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ПшеницаМолец по сушените плодове42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ПшеницаОризова гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ПшеницаПлесенен акар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ПшеницаРъждивочервен брашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ПшеницаСуринамски брашнояд42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЕчемикБрашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемикжитна гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЕчемикЗърнов бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемикзърнояди42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЕчемикМолец по сушените плодове42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЕчемикОризова гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЕчемикПлесенен акар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЕчемикРъждивочервен брашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЕчемикСуринамски брашнояд42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
РъжМолец по сушените плодове42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
РъжОризова гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
РъжПлесенен акар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
РъжРъждивочервен брашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
РъжСуринамски брашнояд42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
РъжБрашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръжжитна гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
РъжЗърнов бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръжзърнояди42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ТритикалеБрашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикалежитна гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ТритикалеЗърнов бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикалезърнояди42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ТритикалеМолец по сушените плодове42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ТритикалеОризова гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ТритикалеПлесенен акар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ТритикалеРъждивочервен брашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ТритикалеСуринамски брашнояд42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОвесБрашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овесжитна гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОвесЗърнов бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овесзърнояди42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОвесМолец по сушените плодове42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОвесОризова гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОвесПлесенен акар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОвесРъждивочервен брашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОвесСуринамски брашнояд42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЦаревицаБрашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевицажитна гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЦаревицаЗърнов бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевицазърнояди42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЦаревицаМолец по сушените плодове42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЦаревицаОризова гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЦаревицаПлесенен акар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЦаревицаРъждивочервен брашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ЦаревицаСуринамски брашнояд42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
СоргоБрашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Соргожитна гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
СоргоЗърнов бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Соргозърнояди42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
СоргоМолец по сушените плодове42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
СоргоОризова гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
СоргоПлесенен акар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
СоргоРъждивочервен брашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
СоргоСуринамски брашнояд42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОризБрашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Оризжитна гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОризЗърнов бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориззърнояди42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОризМолец по сушените плодове42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОризОризова гъгрица42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОризПлесенен акар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОризРъждивочервен брашнен бръмбар42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
ОризСуринамски брашнояд42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.