ТАЛИЗМА УЛ

Търговско наименование ТАЛИЗМА УЛ
Тип инсектицид
Активни вещества Циперметрин 20 г/л
Производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТАЛИЗМА УЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеница Житна гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеница Зърнов бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеница Зърнояди 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеница Молец по сушените плодове 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеница Оризова гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеница Плесенен акар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеница Ръждивочервен брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Пшеница Суринамски брашнояд 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Житна гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Зърнов бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Зърнояди 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Молец по сушените плодове 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Оризова гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Плесенен акар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Ръждивочервен брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ечемик Суринамски брашнояд 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Молец по сушените плодове 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Оризова гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Плесенен акар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Ръждивочервен брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Суринамски брашнояд 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Житна гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Зърнов бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ръж Зърнояди 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Житна гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Зърнов бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Зърнояди 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Молец по сушените плодове 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Оризова гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Плесенен акар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Ръждивочервен брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Тритикале Суринамски брашнояд 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Житна гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Зърнов бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Зърнояди 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Молец по сушените плодове 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Оризова гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Плесенен акар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Ръждивочервен брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Овес Суринамски брашнояд 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Житна гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Зърнов бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Зърнояди 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Молец по сушените плодове 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Оризова гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Плесенен акар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Ръждивочервен брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Царевица Суринамски брашнояд 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Житна гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Зърнов бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Зърнояди 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Молец по сушените плодове 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Оризова гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Плесенен акар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Ръждивочервен брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Сорго Суринамски брашнояд 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Житна гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Зърнов бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Зърнояди 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Молец по сушените плодове 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Оризова гъгрица 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Плесенен акар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Ръждивочервен брашнен бръмбар 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
Ориз Суринамски брашнояд 42 - 84 мл/тон

Внася се след прибиране при съхранение на зърното.

1 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.