Циперметрин

Актуални и стари регистрации на активно вещество Циперметрин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Аспержа Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Бакла Зърнояди ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Хоботници ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Броколи Зелева коренова въшка КОЛОМБО ПРО
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Брюкселско зеле Зелева коренова въшка КОЛОМБО ПРО
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Вишна Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Черешова муха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Грах Гамозначна нощенка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Грахова листна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Грахова листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнояди ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Хоботници ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Диня Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Домати Гамозначна нощенка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зелев молец ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зелева нощенка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зимен сив червей ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Картофен молец ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Колорадски бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Минираща муха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Памукова нощенка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Пеперуди ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Попово прасе БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ
Сив червей КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Дюля Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кафявопетниста листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ечемик Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Житна муха СИГНАЛ 300 ЕС
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновен житен бегач ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Телени червеи СИГНАЛ 300 ЕС
Захарно цвекло Зелева нощенка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова бълха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова щитоноска ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Зеле Бяла зелева пеперуда ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зелева коренова въшка КОЛОМБО ПРО
Зелева нощенка СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Зелен фасул Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кайсия Анарзия ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кафявопетниста листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сливов плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Картофи Колорадски бръмбар АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ВАЗТАК НОВ 100 ЕК ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ МАСАН ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Попово прасе БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Карфиол Зелева коренова въшка КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Краставици Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Круша Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кафявопетниста листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Крушова листна бълха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ШЕРПА 100 ЕВ ВАЗТАК НОВ 100 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА АФИКАР 100 ЕВ
Кръмно цвекло Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова бълха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова щитоноска ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Лен Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ленова бълха ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Синя ленова бълха ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Леща Грахова листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнояди ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Лоза Гроздови молци ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Еднопоясен гроздов молец ШЕРПА 100 ЕВ ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК АФИКАР 100 ЕВ
Лозова листозавивачка АФИКАР 100 ЕК ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Лозова цикада ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Малка лозова листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Филоксера ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Цикади ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Шарен гроздов молец АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Лук Лукова муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Трипси ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Люцерна Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Маруля Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Морков Морковена муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Нахут Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Овес Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновен житен бегач ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Орех Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ориз Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Памук Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Патладжан Колорадски бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сив червей КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Пипер Колорадски бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Попово прасе БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ
Праз Молец по праза ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Трипси ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Праскова Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сливов плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пшеница Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Житна муха СИГНАЛ 300 ЕС
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновен житен бегач ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Телени червеи СИГНАЛ 300 ЕС
Пъпеш Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Рапица Зелев стъблен скритохоботник ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зелева листна въшка МАСАН
Зелева муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Мъхнат бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Рапичен скритохоботник ШЕРПА 100 ЕВ ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК АФИКАР 100 ЕВ
Рапичен стъблен скритохоботник ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Рапичен цветояд АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ВАЗТАК НОВ 100 ЕК ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ МАСАН ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Рапична листна оса ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Рапична стъблена бълха ШЕРПА 100 ЕВ БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК АФИКАР 100 ЕВ КОЛОМБО ПРО МАСАН
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Репичка Морковена муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Роза Агрилус ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ръж Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Ряпа Репна пеперуда ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Слива Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сливов плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Слънчоглед Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Сорго Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ КОЛОМБО ПРО
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Соя Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Спанак Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Тиква Сив червей КОЛОМБО ПРО
Телени червеи КОЛОМБО ПРО
Тиквичка Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Тритикале Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Тютюн Листни въшки ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Тютюнев трипс ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Фасул Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Минираща муха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Царевица Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Западен коренов царевичен червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновен житен бегач ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ КОЛОМБО ПРО
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Царевичен стъблопробивач ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Червено цвекло Обикновена цвеклова бълха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова щитоноска ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Череша Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Черешова муха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Чесън Лукова муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Трипси ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Ябълка Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кафявопетниста листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Миниращ молец ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Миниращи молци АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ВАЗТАК НОВ 100 ЕК ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК