Циперметрин

Актуални и стари регистрации на активно вещество Циперметрин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бакла Зърнояди ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Хоботници ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Броколи Зелева коренова въшка КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Брюкселско зеле Зелева коренова въшка КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Вишна Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Грах Гамозначна нощенка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Грахова листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнояди ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Хоботници ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Диня Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Домати Гамозначна нощенка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зелев молец ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зелева нощенка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зимен сив червей ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Картофен молец ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Памукова нощенка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Пеперуди ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Попово прасе БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ
Сив червей КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Дюля Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ябълков плодов червей СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ечемик Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Житна муха СИГНАЛ 300 ЕС
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновена житна пиявица СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Телени червеи СИГНАЛ 300 ЕС
Зеле Бяла зелева пеперуда ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зелева коренова въшка КОЛОМБО ПРО
Зелева нощенка СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Кайсия Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ябълков плодов червей СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Картофи Колорадски бръмбар АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ МАСАН ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Попово прасе БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Карфиол Зелева коренова въшка КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Краставици Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Круша Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ябълков плодов червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА АФИКАР 100 ЕВ
Лен Кръгломиниращ молец ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ленова бълха ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Синя ленова бълха ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Леща Грахова листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнояди ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Лоза Еднопоясен гроздов молец ШЕРПА 100 ЕВ ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК АФИКАР 100 ЕВ
Лозова листозавивачка АФИКАР 100 ЕК ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Лозова цикада ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Малка лозова листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Филоксера ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Цикади ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Шарен гроздов молец АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Лук Лукова муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Трипси ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Морков Морковена муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Овес Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновена житна пиявица СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Орех Ябълков плодов червей СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ориз Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Памук Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Патладжан Сив червей КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Пипер Попово прасе БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ
Праз Молец по праза ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Трипси ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Праскова Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Пшеница Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Житна муха СИГНАЛ 300 ЕС
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Листни въшки АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновена житна пиявица СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Телени червеи СИГНАЛ 300 ЕС
Пъпеш Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Рапица Зелев стъблен скритохоботник ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зелева листна въшка МАСАН
Зелева муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Рапичен скритохоботник ШЕРПА 100 ЕВ ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК АФИКАР 100 ЕВ
Рапичен стъблен скритохоботник ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Рапичен цветояд АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ МАСАН ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Рапична листна оса ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Рапична стъблена бълха ШЕРПА 100 ЕВ БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК АФИКАР 100 ЕВ КОЛОМБО ПРО МАСАН
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Репичка Морковена муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Роза Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Ръж Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Листни въшки АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновена житна пиявица СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Ряпа Репна пеперуда ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Слънчоглед Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Сорго Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ КОЛОМБО ПРО
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Тиква Сив червей КОЛОМБО ПРО
Телени червеи КОЛОМБО ПРО
Тиквичка Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Тритикале Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Вредна житна дървеница СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Житна листозавивачка ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Листни въшки АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Обикновена житна пиявица СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Тютюн Сив червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Фасул Листни въшки ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Царевица Брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Житна гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Западен коренов царевичен червей БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Зърнов бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Зърнояди ТАЛИЗМА УЛ
Молец по сушените плодове ТАЛИЗМА УЛ
Оризова гъгрица ТАЛИЗМА УЛ
Плесенен акар ТАЛИЗМА УЛ
Ръждивочервен брашнен бръмбар ТАЛИЗМА УЛ
Сив червей ШЕРПА 100 ЕВ БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ КОЛОМБО ПРО
Складови неприятели ТАЛИЗМА ЕК
Суринамски брашнояд ТАЛИЗМА УЛ
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Царевичен стъблопробивач ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Червено цвекло Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Череша Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Чесън Лукова муха БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Телени червеи БЕЛЕМ 0,8 МГ КОЛОМБО 0,8 МГ КОЛОМБО ПРО
Трипси ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК
Ябълка Кръгломиниращ молец СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Миниращ молец ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
Миниращи молци АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ АФИКАР 100 ЕВ
Ябълков плодов червей АФИКАР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕВ ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕВ ЦИКЛОН 100 ЕВ СУПЕРСЕКТ МЕГА СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА ЦИКЛОН 10 ЕК ЦИПЕРФОР 100 ЕК ШЕРПА 100 ЕК АФИКАР 100 ЕВ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК