СУПЕРСЕКТ МЕГА

търговско наименование СУПЕРСЕКТ МЕГА
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 250 г/л
производител Агрифар СА
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на СУПЕРСЕКТ МЕГА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Пшеница обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Ечемик вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Ечемик обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Ръж вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Ръж обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Тритикале вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Тритикале обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Овес вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Овес обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Круша Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
Круша кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Дюля Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
Дюля кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
Ябълка кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Слънчоглед кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Праскова кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Зеле Зелева нощенка 25 мл/дка 7 дни
Череша кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Лен кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Вишна кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
Кайсия кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Орех Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.