СУПЕРСЕКТ МЕГА

Търговско наименование СУПЕРСЕКТ МЕГА
Тип инсектицид
Активни вещества Циперметрин 250 г/л
Производител Агрифар СА
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на СУПЕРСЕКТ МЕГА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Пшеница Обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Ечемик Вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Ечемик Обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Ръж Вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Ръж Обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Тритикале Вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Тритикале Обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Овес Вредна житна дървеница 12 мл/дка 7 дни
Овес Обикновена житна пиявица 12 мл/дка 7 дни
Круша Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
Круша Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Дюля Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
Дюля Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
Ябълка Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Слънчоглед Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Праскова Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Зеле Зелева нощенка 25 мл/дка 7 дни
Череша Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Лен Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Вишна Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
Кайсия Кръгломиниращ молец 0.03 % 7 дни
Орех Ябълков плодов червей 0.015 % 7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.