Череша (Prunus)

регистрирани препарати за растителна защита при Череша

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиСАТЕЛИТ 360 СЛ
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

Aromia bungiiМЕТЕОР
акариОВИТЕКС
бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
бяла американска пеперудаДИПЕЛ 2 Х
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаБИ-58
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаОВИТЕКС
галициДЕНА ЕК
галициДЕКА ЕК
галициДЕША ЕК
глогова листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
зелева листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена цитрусова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшкаМЕТЕОР
Зелена ябълкова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червейИМИДАН 50 ВГ
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейМЕТЕОР
Източен плодов червейРАПАКС
Източен плодов червейЛАМДЕКС ЕКСТРА
Източен плодов червейДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаМУЛИГАН
калифорнийска щитоносна въшкаМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаОВИТЕКС
калифорнийска щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБРАИ
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
калифорнийска щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
калифорнийска щитоносна въшкаПАРА ЗОМЕР
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
крушова листна бълхаМЕТЕОР
кръгломиниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецДИМИЛИН 25 ВП
кръгломиниращ молецБИ-58
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиОВИТЕКС
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиЕФОРИЯ 045 ЗК
Листни въшкиКАЛИПСО 480 СК
Листни въшкиДЕНА ЕК
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиОВИТЕКС
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листороги бръмбариМЕТЕОР
майски бръмбарДЕКА ЕК
майски бръмбарДЕША ЕК
майски бръмбарДЕНА ЕК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка лозова листозавивачкаИМИДАН 50 ВГ
обикновен паяжинообразуващ акарБЕЛПРОЙЛ-А
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаОВИТЕКС
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
Петнистокрила дрозофилаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаСИНЕИС 480 СК
Петнистокрила дрозофилаИМИДАН 50 ВГ
Петнистокрила дрозофилаКАЛИПСО 480 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
Петнистокрила дрозофилаАФЪРМ 095 СГ
Петнистокрила дрозофилаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
плодова корогризачкаМЕТЕОР
плодови мухиЛАМДЕКС ЕКСТРА
плодови мухиДЕКА ЕК
плодови мухиДЕША ЕК
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови мухиДЕНА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕНА ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
Прасковен клонков молецИМИДАН 50 ВГ
Прасковен клонков молецМЕТЕОР
Прасковен клонков молецРАПАКС
Прасковен клонков молецЛАМДЕКС ЕКСТРА
Прасковена листна въшкаМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаКРИСАНТ ЕК
Прасковена листна въшкаАБАНТО
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаНАТЮР БРЕЙКЪР
пръстенотворкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаИМИДАН 50 ВГ
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
хоботнициМЕТЕОР
цветопробивачДЕНА ЕК
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
Червен овощен акарБЕЛПРОЙЛ-А
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
черешова мухаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
черешова мухаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
черешова мухаДЕЦИС 2,5 ЕК
черешова мухаКАЛИПСО 480 СК
черешова мухаФЮРИ 10 ЕК
черешова мухаЕФОРИЯ 045 ЗК
черешова мухаНАТУРАЛИС
черешова мухаИМИДАН 50 ВГ
черна черешова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
черничева щитоносна въшкаМУЛИГАН
черничева щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
черничева щитоносна въшкаБИ-58
черничева щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
черничева щитоносна въшкаОВИТЕКС
черничева щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
черничева щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
щитоносни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
щитоносни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейМЕТЕОР
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
ябълков пъстър миниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшкаОВИТЕКС
ябълкова плодова осаМЕТЕОР

регистрации срещу болести

бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаЛУНА ЕКСПИРИАНС
Брашнеста манаСИГНУМ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
бяла ръждаСИГНУМ
бяла ръждаСКОР 250 ЕК
бяла ръждаФЛИНТ МАКС 75 ВГ
бяла ръждаСИЛИТ 40 СК
бяла ръждаДЕЛАН 700 ВДГ
гномонияСИЛИТ 544 СК
гъбна сачмянкаШАМПИОН ВП
гъбна сачмянкаШАМП ВП
гъбна сачмянкаФУНГУРАН ОН 50 ВП
гъбна сачмянкаМАКК 50 ВП
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
КъдравостКАПТАН 80 ВГ
Ранно кафяво гниенеМАКК 50 ВП
Ранно кафяво гниенеТИРАМ 80 ВГ
Ранно кафяво гниенеШАМПИОН ВП
Ранно кафяво гниенеШАМП ВП
Ранно кафяво гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
СачмянкаТИРАМ 80 ВГ
СачмянкаКАПТАН 80 ВГ
цилиндроспориозаСИЛИТ 544 СК
ЦитоспорозаКУПРОХАЙ 50 ВП
ЦитоспорозаВИТРА 50 ВП
ЦитоспорозаБОРДО МИКС 20 ВП