МИЗУКИ

Търговско наименование МИЗУКИ
Тип хербицид
Активни вещества Пирафлуфен - етил 10.6 г/л
Производител Ничино
Категория на употреба втора професионална

С несистемно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МИЗУКИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
200 мл/дка

Обикновена леска, Фисташка (Шам-фъстък)

Срещу коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се  във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември).

21 дни
Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Обикновена леска, Фисташка (Шам-фъстък)

Внася се във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември). 

21 дни
Лоза 200 мл/дка

Странични издънки (максимална дължина 15-20 см) – внася се във фаза BBCH 19-75 (9 и повече листа са отворени - гроздовите зърна са с размер на грахово зърно) (април-август).

3 дни
Лоза Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-75 (покой - гроздовите зърна са с размер на грахово зърно) (февруари-септември).

3 дни
Картофи 200 мл/дка

Като десикант

Внася се във фаза BBCH 91 (Начало на пожълтяване листата) Преди прибиране на реколтата (юни-октомври).

7 дни
Картофи Едногодишни широколистни плевели 100 - 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-09 (период на покой- поникване) 5% от растенията в посева се виждат (март-октомври).

Домати Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза Преди разсаждане (до 1 ден преди разсаждане) (март-юни).

Домати Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза - BBCH 15-72 (пети същински лист по гл. стъбло - втора китка: първи плод с типичен размер) (април-август).

28 дни
Круша Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-75 (покой - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (февруари-септември).

 

30 дни
Дюля Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-75 (покой - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (февруари-септември).

 

30 дни
Ябълка 200 мл/дка

Срещу Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) BBCH 51-75 (набъбване на неразцъфналите пъпки - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (март-септември).

Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта!

30 дни
Ябълка Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-75 (покой - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (февруари-септември).

 

30 дни
Мушмула Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-75 (покой - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (февруари-септември).

 

30 дни
Праскова Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

30 дни
Череша 200 мл/дка

Срещу Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза BBCH 51-75 (цветните пъпки са затворени, виждат се светлокафяви люспи - плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (март-август).

 

30 дни
Череша Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

30 дни
Слива Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

30 дни
Вишна Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

30 дни
Кайсия Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза- BBCH 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (февруари-август).

30 дни
Орех 200 мл/дка

Срещу коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се  във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември).

21 дни
Орех Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември). 

21 дни
Артишок Едногодишни широколистни плевели 87.5 мл/дка

Внася се във фаза- BBCH 12-14 (юли-октомври).

Маслина Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 19-85 (февруари-септември).

Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта!

7 дни
Маслина 200 мл/дка

Срещу Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза BBCH 19-85 (февруарисептември).

Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта!

7 дни
Кестен Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-76 (февруари-септември). 

21 дни
Киви 200 мл/дка

Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза BBCH 19-85 (февруари-септември).

7 дни
Киви Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-85 (февруари-септември).

7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.