БЕЛПРОЙЛ-А

Търговско наименование БЕЛПРОЙЛ-А
Тип инсектицид
Активни вещества Парафиново масло 830 г/л
Производител Пробелте С.А.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БЕЛПРОЙЛ-А за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Круша Обикновен паяжинообразуващ акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж. BBCH 54-56 (фаза „миши уши” – фаза „зелен бутон”) 

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Круша Червен овощен акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж. BBCH 54-56 (фаза „миши уши” – фаза „зелен бутон”) 

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Круша Калифорнийска щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Круша Черничева щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Ябълка Обикновен паяжинообразуващ акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж. BBCH 54-56 (фаза „миши уши” – фаза „зелен бутон”) 

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Ябълка Червен овощен акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж. BBCH 54-56 (фаза „миши уши” – фаза „зелен бутон”) 

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Ябълка Калифорнийска щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Ябълка Черничева щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Портокал Щитоносни въшки 1000 - 2250 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете (Април – ноември )

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Грейпфрут Щитоносни въшки 1000 - 2250 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете (Април – ноември )

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Лимон Щитоносни въшки 1000 - 2250 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете (Април – ноември )

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Мандарина Щитоносни въшки 1000 - 2250 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете (Април – ноември )

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Праскова Обикновен паяжинообразуващ акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Праскова Червен овощен акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Праскова Калифорнийска щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Праскова Черничева щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Череша Обикновен паяжинообразуващ акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Череша Червен овощен акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Череша Калифорнийска щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Череша Черничева щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Слива Обикновен паяжинообразуващ акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Слива Червен овощен акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Слива Калифорнийска щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Слива Черничева щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Вишна Обикновен паяжинообразуващ акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Вишна Червен овощен акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Вишна Калифорнийска щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Вишна Черничева щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Кайсия Обикновен паяжинообразуващ акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Кайсия Червен овощен акар 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

Кайсия Калифорнийска щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

Кайсия Черничева щитоносна въшка 375 - 1500 мл/дка

Внася се преди промяна в цвета на плодовете 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.