Мандарина (Citrus reticulata)

регистрирани препарати за растителна защита при Мандарина

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиЧИКАРА ДУО
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГАЛАКСИЯ СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
многогодишни житни плевелиСТОМП АКВА
Широколистни плевелиЧИКАРА ДУО

регистрации срещу неприятели

акариОВИТЕКС
белокрилкиМЕТЕОР
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиОВИТЕКС
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Средиземноморска плодова мухаНАТУРАЛИС
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
цитрусова мухаДЕКА ЕК
цитрусова мухаДЕША ЕК
цитрусова мухаДЕНА ЕК
щитоносни въшкиДЕША ЕК
щитоносни въшкиДЕНА ЕК
щитоносни въшкиМЕТЕОР
щитоносни въшкиБРАИ
щитоносни въшкиБЕЛПРОЙЛ-А
щитоносни въшкиМУЛИГАН
щитоносни въшкиОВИТЕКС
щитоносни въшкиДЕКА ЕК

регистрации срещу болести

АлтернарияБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ
Фитофторно гниенеМЕДЕЙРО 80 ВГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеКАТАНГА ЕКСПРЕС