Мандарина (Citrus reticulata)

регистрирани препарати за растителна защита при Мандарина

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиЧИКАРА ДУО
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГАЛАКСИЯ СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
многогодишни житни плевелиСТОМП АКВА
Широколистни плевелиЧИКАРА ДУО

регистрации срещу неприятели

акариОВИТЕКС
белокрилкиОВИТЕКС
белокрилкиМЕТЕОР
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиТЕПЕКИ
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
Средиземноморска плодова мухаНАТУРАЛИС
цитрусова мухаДЕНА ЕК
цитрусова мухаДЕКА ЕК
цитрусова мухаДЕША ЕК
щитоносни въшкиОВИТЕКС
щитоносни въшкиДЕКА ЕК
щитоносни въшкиДЕША ЕК
щитоносни въшкиДЕНА ЕК
щитоносни въшкиМЕТЕОР
щитоносни въшкиБРАИ
щитоносни въшкиМУЛИГАН

регистрации срещу болести

АлтернарияБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Фитофторно гниенеМЕДЕЙРО 80 ВГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеКАТАНГА ЕКСПРЕС
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ