ГАЛАКСИЯ СЛ

Търговско наименование ГАЛАКСИЯ СЛ
Тип хербицид
Активни вещества МЦПА 180 г/л
Глифозат 180 г/л
Производител Индустриас Афраза
Категория на употреба втора професионална

Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения! Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГАЛАКСИЯ СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Круша Житни и широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
15 дни
Ябълка Житни и широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
15 дни
Портокал Житни и широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
15 дни
Грейпфрут Житни и широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
15 дни
Лимон Житни и широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
15 дни
Мандарина Житни и широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
15 дни
Маслина Житни и широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-есен.

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 180 дни.
15 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.