КИЛЕО

Търговско наименование КИЛЕО
Тип хербицид
Активни вещества 2,4 Д аминна сол 160 г/л
Глифозат 240 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Тотален хербицид със системно действие 

     Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения!

     Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КИЛЕО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Широколистни плевели 400 - 500 мл/дка

По протежение на напоителни и дренажни канали

Внася се пролет до лято. Плевели в цъфтеж или малко по-късно.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Едногодишни житни плевели 200 - 300 мл/дка

Полета след прибиране на реколтата, унищожаване на стърнища, преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семепроизводство.

     Внася се след прибиране на реколтата или преди сеитба. Активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

1) Третираните или засадени върху обработена с глифозат почва зърнени култури да не се използват за храна за животни!

2)Третираната люцерна или засадена върху третирана почва да не се използва за производството на храна, хранителни добавки и фураж!

Едногодишни широколистни плевели 200 - 300 мл/дка

Полета след прибиране на реколтата, унищожаване на стърнища, преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семепроизводство.

     Внася се след прибиране на реколтата или преди сеитба. Активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

1) Третираните или засадени върху обработена с глифозат почва зърнени култури да не се използват за храна за животни!

2)Третираната люцерна или засадена върху третирана почва да не се използва за производството на храна, хранителни добавки и фураж!

Многогодишни житни плевели 400 - 500 мл/дка

Полета след прибиране на реколтата, унищожаване на стърнища, преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семепроизводство

     Внася се след прибиране на реколтата или преди сеитба. Плевели в цъфтеж или малко по-късно.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Многогодишни широколистни плевели 400 - 500 мл/дка

Полета след прибиране на реколтата, унищожаване на стърнища, преди засяване на зърнено-житни култури, люцерна за семепроизводство

     Внася се след прибиране на реколтата или преди сеитба. Плевели в цъфтеж или малко по-късно.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Едногодишни житни плевели 400 - 500 мл/дка

Неземеделски площи, индустриални зони и строителни работи, железопътни линии

     Внася се на пролет до лято. Активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Едногодишни широколистни плевели 400 - 500 мл/дка

Неземеделски площи, индустриални зони и строителни работи, железопътни линии

     Внася се на пролет до лято. Активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Многогодишни житни плевели 400 - 500 мл/дка

Неземеделски площи, индустриални зони и строителни работи, железопътни линии 

     Внася се пролет до лято. Плевели в цъфтеж или малко по-късно.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Многогодишни широколистни плевели 400 - 500 мл/дка

Неземеделски площи, индустриални зони и строителни работи, железопътни линии 

      Внася се пролет до лято. Плевели в цъфтеж или малко по-късно.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Житни плевели 400 - 500 мл/дка

По протежение на напоителни и дренажни канали

     Внася се пролет до лято. Плевели в цъфтеж или малко по-късно.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Портокал Едногодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Портокал Многогодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Портокал Широколистни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Грейпфрут Едногодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване.

30 дни
Грейпфрут Многогодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Грейпфрут Широколистни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Лимон Едногодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Лимон Многогодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Лимон Широколистни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Мандарина Едногодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Мандарина Многогодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Мандарина Широколистни плевели 340 - 450 мл/дка

      Внася се: първо приложение през пролетта-лятото (април-юли), второ приложение през есента. BBCH 11 - 79 (развитие на първите листа - плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Маслина 450 мл/дка

Маслини (трапезни и за зехтин)

За контрол на издънки

     Внася се пролет, лято и есен BBCH 70 - 77 (връзване на плодовете – узряване) (май-юли).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 1,5-60 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Маслина Едногодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

Маслини (трапезни и за зехтин)

     1-во пролетно-лятно приложение (април-юли) и 2-ро есенно приложение BBCH 11 - 85 (растеж на първите листа - узряването на плодовете) (април-ноември).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Маслина Многогодишни житни плевели 340 - 450 мл/дка

Маслини (трапезни и за зехтин)

     1-во пролетно-лятно приложение (април-юли) и 2-ро есенно приложение BBCH 11 - 85 (растеж на първите листа - узряването на плодовете) (април-ноември).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
Маслина Широколистни плевели 340 - 450 мл/дка

Маслини (трапезни и за зехтин)

     1-во пролетно-лятно приложение (април-юли) и 2-ро есенно приложение BBCH 11 - 85 (растеж на първите листа - узряването на плодовете) (април-ноември).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 90 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване!

30 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.