ОПТИКС ДИСПЕРС

Търговско наименование ОПТИКС ДИСПЕРС
Тип фунгицид
Активни вещества Фосетил - алуминий 800 г/кг
Производител ЮПЛ Юръп
Категория на употреба втора професионална

със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ОПТИКС ДИСПЕРС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 250 г/дка

Внася се oт ВВСН 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста) фаза От ВВСН 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста)

 • Брой мин/макс приложения - 6
 • Интервал между приложенията мин/макс - 10 дни при силна степен на нападение 12-14 дни при слаба и средна степен на нападение
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 мл/дка
28 дни
Портокал Фитофторно гниене 300 - 600 г/дка

Внася се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа)

 • Брой мин/макс приложения - 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото
 • Интервал между приложенията мин/макс - 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
 • Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка.
 • Количест-вото вода зависи от обема на короната
14 дни
Грейпфрут Фитофторно гниене 300 - 600 г/дка

Внася се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа)

 • Брой мин/макс приложения - 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото
 • Интервал между приложенията мин/макс - 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
 • Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка.
 • Количест-вото вода зависи от обема на короната
14 дни
Лимон Фитофторно гниене 300 - 600 г/дка

Внася се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа)

 • Брой мин/макс приложения - 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото
 • Интервал между приложенията мин/макс - 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
 • Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка.
 • Количест-вото вода зависи от обема на короната
14 дни
Мандарина Фитофторно гниене 300 - 600 г/дка

Внася се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа)

 • Брой мин/макс приложения - 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото
 • Интервал между приложенията мин/макс - 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
 • Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка.
 • Количест-вото вода зависи от обема на короната
14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.