ЛИФАЗ 36 СЛ

Търговско наименование ЛИФАЗ 36 СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 360 г/л
Производител Виорил Кемикъл енд Агрикалчърал
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛИФАЗ 36 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Третиране на полета след прибиране на реколтата – преди разораване на полетата 

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Третиране на полета след прибиране на реколтата – преди разораване на полетата 

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Третиране на полета след прибиране на реколтата – преди разораване на полетата 

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Третиране на полета след прибиране на реколтата – преди разораване на полетата 

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Необработваеми земи/полета

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Необработваеми земи/полета

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

Необработваеми земи/полета

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка
7 дни
Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

Необработваеми земи/полета

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка
7 дни
Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Необработваеми земи/полета

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка
7 дни
800 - 1000 мл/дка

По напоителни и отводнителни канали и канавки 

Срещу Влаголюбиви плевели – внася се след поникване на плевелите

Брой мин/макс приложения – 1 ден Директно третиране на плевелите в канавките, като се избягва третирането на водните повърхности.

7 дни
Лоза Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Лоза Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Круша Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс прижения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие Максимална еднократна доза - 1 л продукт /дка 

7 дни
Круша Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс прижения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие Максимална еднократна доза - 1 л продукт /дка 

7 дни
Круша Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две:1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Круша Многогодишни плевели 700 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две:1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Ябълка Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс прижения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие Максимална еднократна доза - 1 л продукт /дка 

7 дни
Ябълка Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс прижения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие Максимална еднократна доза - 1 л продукт /дка 

7 дни
Ябълка Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две:1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Ябълка Многогодишни плевели 700 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две:1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Портокал Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване - по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Портокал Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване - по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Портокал Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Портокал Многогодишни плевели 700 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Грейпфрут Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване - по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Грейпфрут Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване - по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Грейпфрут Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Грейпфрут Многогодишни плевели 700 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Лимон Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване - по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Лимон Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване - по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Лимон Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Лимон Многогодишни плевели 700 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Мандарина Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване - по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Мандарина Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване - по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Мандарина Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Мандарина Многогодишни плевели 700 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Праскова Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Праскова Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Праскова Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Праскова Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Череша Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Череша Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Череша Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Череша Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Слива Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Слива Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Слива Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Слива Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Кайсия Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Кайсия Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Кайсия Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Кайсия Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Бадем Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Бадем Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Бадем Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Бадем Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Маслина Едногодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Да не се прилага при маслини за производство на маслиново масло Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Маслина Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.

Да не се прилага при маслини за производство на маслиново масло Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка 

7 дни
Маслина Многогодишни плевели 400 - 600 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
7 дни
Маслина Многогодишни плевели 500 - 1000 мл/дка

Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения - 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.