ГОЛБЕКС ВП

Търговско наименование ГОЛБЕКС ВП
Тип фунгицид
Активни вещества Фосетил - алуминий 800 г/кг
Производител Индустриал Куимика Кии С.А.
Категория на употреба втора професионална

със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГОЛБЕКС ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 250 г/дка

Внася се във фаза От ВВСН 12-13 (вторите-третите листа са отворени) до 28 дни преди прибиране на реколтата

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 10 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка
28 дни
Домати Картофена мана 250 г/дка

Внася се във фаза От ВВСН 10 (котилдените се разгъват напълно) до 3 дни преди прибиране на реколтата

 • Брой мин/макс приложения – 1-4
 • Интервал между приложенията – 10 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Круша Фитофторно гниене 300 г/дка

Първо третиране: април-май;
второ третиране: юни-юли;
трето третиране

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период

15 дни
Круша Бактериоза 300 г/дка

Внася се при опадане на венчелист-четата BBCH 69-71 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали – размер на завръза до 10 мм: следцъфтежно окапване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период 

15 дни
Дюля Фитофторно гниене 300 г/дка

Първо третиране: април-май;
второ третиране: юни-юли;
трето третиране

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период

15 дни
Дюля Бактериоза 300 г/дка

Внася се при опадане на венчелист-четата BBCH 69-71 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали – размер на завръза до 10 мм: следцъфтежно окапване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период 

15 дни
Ябълка Бактериоза 300 г/дка

Внася се при опадане на венчелист-четата BBCH 69-71 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали – размер на завръза до 10 мм: следцъфтежно окапване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период 

15 дни
Ябълка Фитофторно гниене 300 г/дка

Първо третиране: април-май;
второ третиране: юни-юли;
трето третиране

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период

15 дни
Краставици Мана 250 г/дка

В оранжерии

Внася се във фаза От ВВСН 10 (котилдените се разгъват напълно) до 3 дни преди прибиране на реколтата

 • Брой мин/макс приложения – 1-4
 • Интервал между приложенията – 10 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Портокал Фитофторно гниене 600 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 37- 81

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка
14 дни
Грейпфрут Фитофторно гниене 600 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 37- 81

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка
14 дни
Лимон Фитофторно гниене 600 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 37- 81

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка
14 дни
Мандарина Фитофторно гниене 600 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 37- 81

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 30 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка
14 дни
Маруля Мана 250 г/дка

Внася се във фаза От ВВСН 10 (котиледоните са напълно развити; нарастващия връх или същинския лист видим) до 15 дни преди прибиране на реколтата 

 • Брой мин/макс приложения – 1-4
 • Интервал между приложенията – 10 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
15 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.