Дюля (Cydonia oblonga)

регистрирани препарати за растителна защита при Дюля

регистрации срещу неприятели
бяла американска пеперуда
галици
глогова листозавивачка
гъботворка
дървесница
Зелена ябълкова листна въшка
златозадка
Змиевидно миниращ молец
Източен плодов червей
калифорнийска щитоносна въшка
кафявопетниста листозавивачка
кръгломиниращ молец
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
майски бръмбар
малка зимна педомерка
Обикновена крушова листна бълха
обикновена сливова щитоносна въшка
педомерки
Петнистокрила дрозофила
плодова корогризачка
плодови мухи
плодови оси
Прасковен клонков молец
пръстенотворка
розена листозавивачка
сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
цветопробивач
Червен овощен акар
щитоносни въшки
Ябълков плодов червей
ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова листна бълха
ябълково-живовлекова листна въшка