Дюля (Cydonia oblonga)

Регистрирани препарати за растителна защита при Дюля

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернарийно гниене
Антракноза
Бактериални болести
Бактериоза
Брашнеста мана
Гниене на плодовете при съхранение
Горчиво гниене
Кафяво гниене
Нектриален рак
Огнен пригор
Пеницилийно гниене
Повреди по клоните
Почвени патогени
Сиво гниене
Стемфилиум
Струпясване
Фитофторно гниене
Черни петна
Регистрации срещу неприятели
Бяла американска пеперуда
Галици
Глогова листозавивачка
Гъботворка
Дървесница
Зелена прасковена листна въшка
Зелена цитрусова листна въшка
Зелена ябълкова листна въшка
Златозадка
Змиевидно миниращ молец
Източен плодов червей
Калифорнийска щитоносна въшка
Картофена листна въшка
Кафявопетниста листозавивачка
Кръвна въшка
Кръгломиниращ молец
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листозавивачки
Майски бръмбар
Малка зимна педомерка
Нематоди
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена крушова листна бълха
Обикновена сливова щитоносна въшка
Памукова листна въшка
Педомерки
Петнистокрила дрозофила
Плодова корогризачка
Плодови мухи
Плодови оси
Почвени неприятели
Прасковен клонков молец
Пръстенотворка
Розена листозавивачка
Сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Трипси
Цветопробивач
Червен овощен акар
Червена стридоподобна щитоносна въшка
Черна бобова листна въшка
Щитоносни въшки
Ябълков плодов червей
Ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Ябълково-житна листна въшка