Дюля (Cydonia oblonga)

регистрирани препарати за растителна защита при Дюля

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
бяла американска пеперудаДИПЕЛ 2 Х
галициДЕКА ЕК
галициДЕНА ЕК
галициДЕША ЕК
глогова листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
дървесницаДУКАТ 25 ЕК
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Змиевидно миниращ молецДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Източен плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейДЕША ЕК
Източен плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Източен плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПАРА ЗОМЕР
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
кафявопетниста листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецДИМИЛИН 25 ВП
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецДУКАТ 25 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиДЕША ЕК
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиДЕКА ЕК
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листозавивачкиДЕНА ЕК
листозавивачкиРАПАКС
листозавивачкиДУРСБАН 4 ЕК
майски бръмбарДЕНА ЕК
майски бръмбарДЕША ЕК
майски бръмбарДЕКА ЕК
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови осиДЕНА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
Прасковен клонков молецДЕНА ЕК
Прасковен клонков молецДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молецДЕША ЕК
Прасковен клонков молецДЕКА ЕК
пръстенотворкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
сливов плодов червейДЕКА ЕК
сливов плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
сливов плодов червейДЕНА ЕК
сливов плодов червейДЕША ЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕКА ЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаДЕНА ЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕША ЕК
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕНА ЕК
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕНА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
Ябълков плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Ябълков плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червейРЕЛДАН 40 ЕК
Ябълков плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейПИРИНЕКС 48 ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ МЕГА
Ябълков плодов червейМАДЕКС ТОП
Ябълков плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейДИМИЛИН 25 ВП

регистрации срещу болести

Алтернарийно гниенеГЕОКС ВГ
Алтернарийно гниенеБЕЛИС
бактериозаКУПРОХАЙ 50 ВП
бактериозаВИТРА 50 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаСЕРКАДИС
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
горчиво гниенеГЕОКС ВГ
горчиво гниенеБЕЛИС
Загиване на завръзитеСКАБ 80 ВГ
кафяво гниенеГЕОКС ВГ
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеБЕЛИС
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
кафяво гниенеКУПРОХАЙ 50 ВП
кафяво гниенеВИТРА 50 ВП
Късно кафяво гниенеСКАБ 80 ВГ
Късно кафяво гниенеСКАБ 80 ВГ
огнен пригорБОРДО МИКС 20 ВП
огнен пригорКУПРОХАЙ 50 ВП
огнен пригорВИТРА 50 ВП
Пеницилийно гниенеГЕОКС ВГ
Пеницилийно гниенеБЕЛИС
повреди по клонитеКУПРОХАЙ 50 ВП
повреди по клонитеВИТРА 50 ВП
повреди по клонитеБОРДО МИКС 20 ВП
Сиво гниенеБЕЛИС
Сиво гниенеГЕОКС ВГ
СтрупясванеКУПРОХАЙ 50 ВП
СтрупясванеДИФКОР 250 СК
СтрупясванеВИТРА 50 ВП
СтрупясванеТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
СтрупясванеМАНФИЛ 75 ВГ
СтрупясванеБОРДО МИКС 20 ВП
СтрупясванеКАПТАН 80 ВГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ
Фитофторно гниенеАЛИАЛ 80 ВГ
черни петнаБЕЛИС