Дюля (Cydonia oblonga)

Регистрирани препарати за растителна защита при Дюля

регистрации срещу плевели
регистрации срещу болести
Алтернарийно гниене
Бактериални болести
бактериоза
Брашнеста мана
Гниене на плодовете при съхранение
горчиво гниене
кафяво гниене
Нектриален рак
огнен пригор
Пеницилийно гниене
повреди по клоните
Сиво гниене
стемфилиум
Струпясване
Фитофторно гниене
черни петна
регистрации срещу неприятели
бяла американска пеперуда
галици
глогова листозавивачка
гъботворка
дървесница
Зелена ябълкова листна въшка
златозадка
Змиевидно миниращ молец
Източен плодов червей
калифорнийска щитоносна въшка
кафявопетниста листозавивачка
кръгломиниращ молец
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
майски бръмбар
малка зимна педомерка
Обикновена крушова листна бълха
обикновена сливова щитоносна въшка
педомерки
Петнистокрила дрозофила
плодова корогризачка
плодови мухи
плодови оси
Прасковен клонков молец
пръстенотворка
розена листозавивачка
сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
цветопробивач
Червен овощен акар
червена стридоподобна щитоносна въшка
щитоносни въшки
Ябълков плодов червей
ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова листна бълха
ябълково-живовлекова листна въшка