Дюля (Cydonia oblonga)

регистрирани препарати за растителна защита при Дюля

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
бяла американска пеперудаДИПЕЛ 2 Х
галициДЕША ЕК
галициДЕКА ЕК
галициДЕНА ЕК
глогова листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаДУКАТ 25 ЕК
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Змиевидно миниращ молецДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Източен плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червейАФЪРМ ОПТИ
Източен плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Източен плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейКАРПОВИРУС ИН
Източен плодов червейДЕША ЕК
Източен плодов червейИМИДАН 50 ВГ
Източен плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Източен плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
калифорнийска щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПАРА ЗОМЕР
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
кафявопетниста листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецДУКАТ 25 ЕК
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецДИМИЛИН 25 ВП
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецАФЪРМ ОПТИ
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиИМИДАН 50 ВГ
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
листозавивачкиДЕНА ЕК
листозавивачкиРАПАКС
листозавивачкиДУРСБАН 4 ЕК
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиДЕША ЕК
листозавивачкиИМИДАН 50 ВГ
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиДЕКА ЕК
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листозавивачкиАФЪРМ ОПТИ
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
майски бръмбарДЕКА ЕК
майски бръмбарДЕНА ЕК
майски бръмбарДЕША ЕК
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови осиДЕНА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
Прасковен клонков молецДЕНА ЕК
Прасковен клонков молецДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молецДЕША ЕК
Прасковен клонков молецДЕКА ЕК
пръстенотворкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
сливов плодов червейДЕКА ЕК
сливов плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
сливов плодов червейДЕНА ЕК
сливов плодов червейДЕША ЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕША ЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕКА ЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаДЕНА ЕК
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕКА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕНА ЕК
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
щитоносни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ МЕГА
Ябълков плодов червейМАДЕКС ТОП
Ябълков плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Ябълков плодов червейИМИДАН 50 ВГ
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Ябълков плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейАФЪРМ ОПТИ
Ябълков плодов червейКАРПОВИРУС ИН
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Ябълков плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червейРЕЛДАН 40 ЕК
Ябълков плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейПИРИНЕКС 48 ЕК
ябълков пъстър миниращ молецАФЪРМ ОПТИ

регистрации срещу болести

Алтернарийно гниенеГЕОКС ВГ
Алтернарийно гниенеБЕЛИС
бактериозаВИТРА 50 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаКУПРОХАЙ 50 ВП
Брашнеста манаСЕРКАДИС
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
горчиво гниенеГЕОКС ВГ
горчиво гниенеБЕЛИС
Загиване на завръзитеСКАБ 80 ВГ
кафяво гниенеКУПРОХАЙ 50 ВП
кафяво гниенеВИТРА 50 ВП
кафяво гниенеГЕОКС ВГ
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеБЕЛИС
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
Късно кафяво гниенеСКАБ 80 ВГ
Късно кафяво гниенеСКАБ 80 ВГ
огнен пригорБОРДО МИКС 20 ВП
огнен пригорКУПРОХАЙ 50 ВП
огнен пригорВИТРА 50 ВП
Пеницилийно гниенеБЕЛИС
Пеницилийно гниенеГЕОКС ВГ
повреди по клонитеБОРДО МИКС 20 ВП
повреди по клонитеКУПРОХАЙ 50 ВП
повреди по клонитеВИТРА 50 ВП
Сиво гниенеГЕОКС ВГ
Сиво гниенеБЕЛИС
СтрупясванеКАПТАН 80 ВГ
СтрупясванеКУПРОХАЙ 50 ВП
СтрупясванеДИФКОР 250 СК
СтрупясванеВИТРА 50 ВП
СтрупясванеТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
СтрупясванеМАНФИЛ 75 ВГ
СтрупясванеБОРДО МИКС 20 ВП
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ
Фитофторно гниенеАЛИАЛ 80 ВГ
черни петнаБЕЛИС