Ябълка (Malus domestica)

регистрирани препарати за растителна защита при Ябълка

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Алтернарийно гниене
Алтернария
Антракноза
Бактериални болести
Бактериен пригор
бактериоза
Брашнеста мана
глейоспорийно гниене
горчиво гниене
Запарване на плодовете при съхранение
кафяви петна
кафяво гниене
Късно кафяво гниене
Листни петна
Нектриален рак
огнен пригор
Пеницилийно гниене
повреди по клоните
Ранно кафяво гниене
Сиво гниене
стемфилиум
Струпясване
Фитофторно гниене
Язвени повреди
регистрации срещу неприятели
акари
бяла американска пеперуда
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка
галици
глогова листозавивачка
голяма зимна педомерка
гъботворка
дървесница
зелена прасковена листна въшка
зелена цитрусова листна въшка
Зелена ябълкова листна въшка
златозадка
Змиевидно миниращ молец
Източен плодов червей
калифорнийска щитоносна въшка
кафявопетниста листозавивачка
крушова листна бълха
кръгломиниращ молец
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листогризещи гъсеници
листозавивачки
листоминиращи молци
листороги бръмбари
майски бръмбар
малка зимна педомерка
миниращ молец
Миниращи молци
обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена крушова листна бълха
обикновена сливова щитоносна въшка
Памукова листна въшка
педомерки
Петнистокрила дрозофила
плодова корогризачка
плодови мухи
плодови оси
Прасковен клонков молец
Прасковена листна въшка
пръстенотворка
розена листозавивачка
ръждивочервен оранжериен акар
сива пъпкозавивачка
сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
трипси
хоботници
цветопробивач
Червен овощен акар
червена пъпкозавивачка
червена стридоподобна щитоносна въшка
червеногаловата ябълкова листна въшка
черничева щитоносна въшка
щитоносни въшки
ябълков миниращ листов молец
Ябълков плодов червей
ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова листна бълха
ябълкова плодова оса
ябълково-живовлекова листна въшка