Ябълка (Malus domestica)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ябълка

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернарийно гниене
Алтернариоза
Алтернария
Антракноза
Бактериални болести
Бактериен пригор
Бактериоза
Брашнеста мана
Глейоспорийно гниене
Гниене на плодовете при съхранение
Горчиво гниене
Запарване на плодовете при съхранение
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Кафяво гниене
Къдравост
Късно кафяво гниене
Листни петна
Нектриален рак
Огнен пригор
Пеницилийно гниене
Повреди по клоните
Сиво гниене
Стемфилиум
Струпясване
АВТАР 75 НТАНТРАКОЛ 70 ВГБАНДЖОДЕЛАН 700 ВДГДЕЛАН ПРОДЕЦИБЕЛ МАКСДЖАВИСЕ 50 ВГДИРАНГОДИСКУС ДФДИТАН ДГДИТАН М-45ДИФЕНЗОН 25 ЕКДИФКОР 250 СКДИФО 25 ЕКДИШОМ 25 ЕКДИШОН 25 ЕКЕМБРЕЛИАЕМИНЕНТ 125 МЕЕРУНЕ 40 СКЕЪРУАН СК ИМПАКТ 125 СКИНДАР 5 ЕВЙОДУСКАПЕТАНКАПТАН 50 ВПКАПТАН 80 ВГКАПШЪНКАПЪР КИЙКАПЪР КИЙ ФЛОУКАПЪР ЛАИНКОКАРАМАТ 2,5 ЕВКАРБИКЮРКОДИМУР 38 ФЛОКОДИМУР 50 ВПКОПРАНТОЛ ДУОКУИМЕРАКУМУЛУСКУПРАКУПРОКСАТ ФЛКУРАЦИОЛУНА ЕКСПИРИАНСЛУНА КЕЪРМАКК 50 ВПМАНФИЛ 75 ВГМЕРПАН 80 ВГМЕРПАН 80 ВДГМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДПАСУЪРД 25 ВГПОЛИРАМ ДФПРЕТИЛРЕВИОНАРИВИОРСАНКОЦЕБ 80 ВПСЕРКАДИССИЛИТ 40 СКСИЛИТ 544 СКСКАБ 480 СКСКАБ 80 ВГСКОР 250 ЕКСТРОБИ ДФСТРОБИ ДФ + ДЕЛАН 700 ВДГСУГОБИСЯРА ВГТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГТИОПРОНТИРАМ 80 ВГТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛФАБАНФЛИНТ МАКС 75 ВГФОЛПАН 80 ВДГФОНТЕЛИС СКФУНГИСЕЙХЕЛИОСУФР СХЕРКУЛЕС 125 СКХОРУС 50 ВГШАВИТ Ф 72 ВДГШАМП ВПШАМПИОН ВПШАРДИФ 25 ЕК
Фитофторно гниене
Фузариоза
Язвени повреди
Регистрации срещу неприятели
Акари
Бяла американска пеперуда
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка
Галици
Глогова листозавивачка
Голяма зимна педомерка
Гъботворка
Дървесница
Зелена прасковена листна въшка
Зелена цитрусова листна въшка
Зелена ябълкова листна въшка
Златозадка
Змиевидно миниращ молец
Източен плодов червей
Калифорнийска щитоносна въшка
Картофена листна въшка
Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка
Кафявопетниста листозавивачка
Крушова листна бълха
Кръвна въшка
Кръгломиниращ молец
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листогризещи гъсеници
Листозавивачки
Листоминиращи молци
Листороги бръмбари
Майски бръмбар
Малка зимна педомерка
Малка лозова листозавивачка
Миниращ молец
Миниращи молци
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена крушова листна бълха
Обикновена сливова щитоносна въшка
Памукова листна въшка
Педомерки
Петнистокрила дрозофила
Плодова корогризачка
Плодови мухи
Плодови оси
Прасковен клонков молец
Прасковена листна въшка
Пръстенотворка
Розена листозавивачка
Ръждивочервен оранжериен акар
Сива пъпкозавивачка
Сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
Тетранихови акари
Трипси
Хоботници
Царевичен стъблопробивач
Цветопробивач
Червен овощен акар
Червена пъпкозавивачка
Червена стридоподобна щитоносна въшка
Червеногаловата ябълкова листна въшка
Черна бобова листна въшка
Черничева щитоносна въшка
Щитоносни въшки
Ябълков миниращ листов молец
Ябълков плодов червей
Ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълкова плодова оса
Ябълково-живовлекова листна въшка
Ябълково-житна листна въшка
Ягодоплодна листозавивачка