БАРКЛИ ГАЛЪП 360

търговско наименование БАРКЛИ ГАЛЪП 360
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Баркли Кемикалс
Категория на употреба втора професионална
Този препарат е вече в списъка със забранени за употреба в България препарати за растителна защита на агенция по безопасност на храните.

Стари регистрации на препарата БАРКЛИ ГАЛЪП 360 за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
житни и широколистни плевели1200 мл/дка

Стърнища и ж.п. линни

30 дни
Лозажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Крушажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Дюляжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Ябълкажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Прасковажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Черешажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Сливажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Вишнажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Кайсияжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Орехжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Бадемжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни