КОКТЕЛ ГОЛД

Търговско наименование КОКТЕЛ ГОЛД
Тип хербицид
Активни вещества МЦПА 180 г/л
Глифозат 180 г/л
Производител Лаинко С.А.
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

     Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения!

      Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КОКТЕЛ ГОЛД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Круша Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Круша Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Круша Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Ябълка Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Ябълка Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Ябълка Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Портокал Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Портокал Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Портокал Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Грейпфрут Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Грейпфрут Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Грейпфрут Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Лимон Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Лимон Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Лимон Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Мандарина Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Мандарина Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Мандарина Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Праскова Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Праскова Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Праскова Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет, II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Череша Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Череша Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Череша Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет, II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Слива Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Слива Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Слива Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или

     I-во приложение пролет, II-ро приложение есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
Маслина Едногодишни житни плевели 400 - 600 мл/дка

     I-во приложение-пролет, II-ро приложение-есен при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
60 дни
Маслина 600 мл/дка

Унищожаване на издънки по ствола

     Внася се през пролетта или есента при малки клонки с дължина до 25 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
60 дни
Маслина Едногодишни широколистни плевели 400 - 600 мл/дка

     I-во приложение-пролет, II-ро приложение-есен при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
60 дни
Маслина Многогодишни житни плевели 600 мл/дка

     I-во приложение-пролет, II-ро приложение-есен при млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 90.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.
60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.