ФЛИНТ МАКС 75 ВГ

търговско наименование ФЛИНТ МАКС 75 ВГ
тип фунгицид
Активни вещества тебуконазол 500 г/кг
трифлоксистробин 250 г/кг
производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата ФЛИНТ МАКС 75 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозаоидиум (брашнеста мана)0.016 %

(16 г/дка)

14 дни
ЯбълкаСтрупясване0.02 %

(20 г/дка)

14 дни
ЯбълкаБрашнеста мана0.02 %

(20 г/дка)

14 дни
КраставициБрашнеста мана20 г/дка3 дни
Черешабяла ръжда30 г/дка7 дни