Трифлоксистробин

Препарати съдържащи само Трифлоксистробин

    няма регистрирани такива

Препарати съдържащи Трифлоксистробин и други активни вещества