трифлоксистробин

препарати съдържащи само трифлоксистробин

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи трифлоксистробин и други активни вещества