Тебуконазол

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тебуконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Ръжда РИЗА 20 ЕК
Ечемик Брашнеста мана РИЗА 20 ЕК ТЕСОРО 250 БАУНТИ СК ТЕСОН 250 МИСТИК 25 ЕВ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Жълта Ръжда ТЕСОРО 250 БАУНТИ СК ТЕСОН 250 ТЕБУГАРД ПЛЮС
Загиване на кълнове по време на поникване ГИЗМО 60 ФС
Кафява ръжда ТЕСОРО 250 БАУНТИ СК ТЕСОН 250 ТЕБУГАРД ПЛЮС
Ленточна болест ТАРКЗА 06 ФС БАУНТИ СК ТЕБСЕМ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Листен пригор РИЗА 20 ЕК БАУНТИ СК МИСТИК 25 ЕВ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Листна ръжда РИЗА 20 ЕК
Листни петна МИСТИК 25 ЕВ
Покрита главня ТАРКЗА 06 ФС
Праховита главня ОРИУС 6 ФС ПРОТЕКТОР 6 ФС ТАРКЗА 06 ФС ТЕСОРО 250 ТЕСОН 250
Рамулариоза РИЗА 20 ЕК ТЕСОРО 250 ТЕСОН 250
Ръжда ТАРКЗА 250 ЕВ ТАЗОЛ 250 ЕВ ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ ТЕБУША 250 ЕВ МИСТИК 25 ЕВ ДОМНИК 250 ЕВ
Снежна плесен ТЕБСЕМ
Фузариоза РИЗА 20 ЕК ТЕБСЕМ
Хелминтоспориоза РИЗА 20 ЕК ТЕСОРО 250 ТЕСОН 250 МИСТИК 25 ЕВ
Черна праховита главня ТЕСОРО 250 ТЕСОН 250
Черна стъблена ръжда РИЗА 20 ЕК
Кайсия Брашнеста мана ПАСУЪРД 25 ВГ
Късно кафяво гниене ПАСУЪРД 25 ВГ
Ранно кафяво гниене ПАСУЪРД 25 ВГ
Лен Брашнеста мана МИСТИК 25 ЕВ
Септориоза РИЗА 20 ЕК МИСТИК 25 ЕВ
Лоза Брашнеста мана ТАРКЗА 250 ЕВ ТАЗОЛ 250 ЕВ ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ ТЕБУША 250 ЕВ БУЗ УЛТРА ДФ ПАСУЪРД 25 ВГ ДОМНИК 250 ЕВ
Оидиум (брашнеста мана) ОРИУС 25 ЕВ ДИНАСТИ 25ЕВ ТЕБУМАКС 25 ЕВ ДОМИНИК 250 ЕВ РИЗА 25 ЕВ ФОЛИКУР 250 ЕВ ХОРИЗОНТ
Черно гниене РИЗА 20 ЕК
Овес Брашнеста мана РИЗА 20 ЕК
Загиване на кълнове по време на поникване ГИЗМО 60 ФС
Коронеста ръжда БАУНТИ СК ТЕБУГАРД ПЛЮС
Листна ръжда ТЕСОРО 250 ТЕСОН 250
Праховита главня ТАРКЗА 06 ФС
Ранен листен пригор РИЗА 20 ЕК
Ръжда МИСТИК 25 ЕВ
Снежна плесен ТЕБСЕМ
Твърда главня ТЕБСЕМ
Фузариоза РИЗА 20 ЕК ТЕБСЕМ
Черна стъблена ръжда РИЗА 20 ЕК
Праскова Брашнеста мана ПАСУЪРД 25 ВГ
Късно кафяво гниене ПАСУЪРД 25 ВГ
Ранно кафяво гниене ПАСУЪРД 25 ВГ
Пшеница Брашнеста мана РИЗА 25 ЕВ РИЗА 20 ЕК ТЕСОРО 250 ФЕЗАН БАУНТИ СК ТЕСОН 250 БУЗ УЛТРА ДФ МИСТИК 25 ЕВ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Жълта Ръжда ТЕСОРО 250 БАУНТИ СК ТЕСОН 250 БУЗ УЛТРА ДФ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Загиване на кълнове по време на поникване ГИЗМО 60 ФС
Кафява ръжда РИЗА 25 ЕВ ТЕСОРО 250 БАУНТИ СК ТЕСОН 250 БУЗ УЛТРА ДФ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Листни петна МИСТИК 25 ЕВ
Мазна главня ТАРКЗА 06 ФС
Праховита главня ОРИУС 6 ФС ПРОТЕКТОР 6 ФС РАКСИЛ 060 ФС РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС ТАРКЗА 06 ФС ГИЗМО 60 ФС
Ранен листен пригор РИЗА 20 ЕК ТЕСОРО 250 ТЕСОН 250 БУЗ УЛТРА ДФ
Ръжда ТАРКЗА 250 ЕВ ТАЗОЛ 250 ЕВ ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ ТЕБУША 250 ЕВ МИСТИК 25 ЕВ ДОМНИК 250 ЕВ
Септориоза ТАРКЗА 250 ЕВ ТАЗОЛ 250 ЕВ БАУНТИ СК ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ ТЕБУША 250 ЕВ МИСТИК 25 ЕВ ТЕБУГАРД ПЛЮС ДОМНИК 250 ЕВ
Снежна плесен ГИЗМО 60 ФС ТЕБСЕМ
Стъблена главня ТАРКЗА 06 ФС
Твърда главня ОРИУС 6 ФС ПРОТЕКТОР 6 ФС РАКСИЛ 060 ФС РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС ГИЗМО 60 ФС ТЕБСЕМ
Фузариоза РИЗА 20 ЕК МИСТИК 25 ЕВ ТЕБСЕМ
Фузариоза по класа БАУНТИ СК ТЕБУГАРД ПЛЮС
Фузариум ТЕСОРО 250 ТЕСОН 250
Черна стъблена ръжда РИЗА 20 ЕК
Рапица Бяло гниене ПАСУЪРД 25 ВГ
Листни петна РИЗА 20 ЕК
Склеротинийно гниене ОРИУС 25 ЕВ ДИНАСТИ 25ЕВ ТЕБУМАКС 25 ЕВ
Склеротиния ФОЛИКУР 250 ЕВ ХОРИЗОНТ БАУНТИ СК ТЕБУГАРД ПЛЮС
Склеротиния (Бяло гниене) РИЗА 20 ЕК
Сухо стъблено гниене ОРИУС 25 ЕВ ДИНАСТИ 25ЕВ ТЕБУМАКС 25 ЕВ РИЗА 20 ЕК
Фома ФОЛИКУР 250 ЕВ ХОРИЗОНТ
Цилиндроспориоза БАУНТИ СК ТЕБУГАРД ПЛЮС
Черни петна БАУНТИ СК ТЕБУГАРД ПЛЮС
Чернилка РИЗА 20 ЕК
Роза Брашнеста мана ОРИУС 25 ЕВ ДИНАСТИ 25ЕВ ТЕБУМАКС 25 ЕВ
Ръжда ОРИУС 25 ЕВ ДИНАСТИ 25ЕВ ТЕБУМАКС 25 ЕВ
Черни листни петна ОРИУС 25 ЕВ ДИНАСТИ 25ЕВ ТЕБУМАКС 25 ЕВ
Ръж Брашнеста мана РИЗА 20 ЕК ФЕЗАН
Загиване на кълнове по време на поникване ГИЗМО 60 ФС
Кафява ръжда ТЕСОРО 250 БАУНТИ СК ТЕСОН 250 ТЕБУГАРД ПЛЮС
Листен пригор ТЕСОРО 250 БАУНТИ СК ТЕСОН 250 МИСТИК 25 ЕВ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Праховита главня ТАРКЗА 06 ФС
Ранен листен пригор РИЗА 20 ЕК
Ръжда МИСТИК 25 ЕВ
Снежна плесен ТЕБСЕМ
Твърда главня ТЕБСЕМ
Фузариоза РИЗА 20 ЕК ТЕБСЕМ
Черна стъблена ръжда РИЗА 20 ЕК
Тритикале Брашнеста мана РИЗА 20 ЕК ФЕЗАН БУЗ УЛТРА ДФ МИСТИК 25 ЕВ
Жълта Ръжда БУЗ УЛТРА ДФ
Загиване на кълнове по време на поникване ГИЗМО 60 ФС
Кафява ръжда БАУНТИ СК БУЗ УЛТРА ДФ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Листни петна МИСТИК 25 ЕВ
Праховита главня ТАРКЗА 06 ФС
Ранен листен пригор РИЗА 20 ЕК БУЗ УЛТРА ДФ
Ръжда МИСТИК 25 ЕВ
Септориоза БАУНТИ СК МИСТИК 25 ЕВ ТЕБУГАРД ПЛЮС
Фузариоза РИЗА 20 ЕК МИСТИК 25 ЕВ
Черна стъблена ръжда РИЗА 20 ЕК
Ябълка Струпясване ПАСУЪРД 25 ВГ