РЕДИГО ПРО 170 ФС

Търговско наименование РЕДИГО ПРО 170 ФС
Тип фунгицид
Активни вещества Протиоконазол 150 г/л
Тебуконазол 20 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РЕДИГО ПРО 170 ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Твърда главня 50 мл/100 кг семена
Пшеница Праховита главня 50 мл/100 кг семена
Пшеница Фузарийно кореново гниене 66.7 мл/100 кг семена
Пшеница Снежна плесен 66.7 мл/100 кг семена
Ечемик Праховита главня 50 мл/100 кг семена
Ечемик Фузарийно кореново гниене 66.7 мл/100 кг семена
Ечемик Хелминтоспориозно кореново гниене 66.7 мл/100 кг семена
Ечемик Мрежести петна 66.7 мл/100 кг семена
Ечемик Ленточна болест 66.7 мл/100 кг семена
Ечемик Снежна плесен 66.7 мл/100 кг семена
Ръж Фузарийно кореново гниене 66.7 мл/100 кг семена
Ръж Снежна плесен 66.7 мл/100 кг семена
Овес Фузарийно кореново гниене 66.7 мл/100 кг семена
Овес Петносване на пониците 66.7 мл/100 кг семена

първична инфекция

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.