ПРИНСИПЪЛ

Търговско наименование ПРИНСИПЪЛ
Тип фунгицид
Активни вещества Дифеноконазол 30 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРИНСИПЪЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Твърда главня 200 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка

Пшеница Праховита главня 200 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка

Ечемик Праховита главня 200 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка

Ечемик Ленточна болест 200 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.