РАКСИЛ СТАР ФС

Търговско наименование РАКСИЛ СТАР ФС
Тип фунгицид
Активни вещества Протиоконазол 100 г/л
Тебуконазол 60 г/л
Флуопирам 20 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба първа професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РАКСИЛ СТАР ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Ечемик Фузарийно кореново гниене 50 мл/100 кг семена
Ечемик Снежна плесен 50 мл/100 кг семена
Ечемик Ленточна болест 50 мл/100 кг семена
Ечемик Праховита главня 50 мл/100 кг семена
Ечемик Покрита главня 50 мл/100 кг семена
Овес Фузарийно кореново гниене 50 мл/100 кг семена
Овес Снежна плесен 50 мл/100 кг семена
Овес Покрита главня 50 мл/100 кг семена
Овес Праховита главня 50 мл/100 кг семена
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.