ПРЕМИС

Търговско наименование ПРЕМИС
Тип фунгицид
Активни вещества Тритиконазол 25 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРЕМИС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Твърда главня 100 - 150 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH 00 Сухо семе

Ечемик Праховита главня 100 - 150 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH 00 Сухо семе

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.